Audzēkņu uzņemšana 20., 21. augustā

Ja tevi uzrunā mūzika un vēlies kļūt par radošu un interesantu personību, pievienojies košajai mūzikas skolas jauno mūziķu saimei! Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola uzņem audzēkņus izglītības programmās: Pūšaminstrumentu spēle – flauta, klarnete, saksofons, trompete, mežrags, trombons Stīgu instrumentu spēle – čells Taustiņinstrumentu spēle –..

Lasīt vairāk
11.08.2020

X Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

Katru gadu, pavasarī, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā notiek Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss. Šogad ir jubilejas gads, jo konkurss notiek 10. reizi. Ilggadēja konkursa rīkotāja un vadītāja ir skolas klavieru nodaļas vadītāja Antra Vīksne. Rezultātu paziņošanas dienā, 19. jūnijā, notika arī izdevniecības Musica Baltica klaj..

Lasīt vairāk
04.07.2020

Audzēkņu uzņemšana 2020./2021. m. g.

Ja tevi uzrunā mūzika un vēlies kļūt par radošu un interesantu personību, pievienojies košajai mūzikas skolas jauno mūziķu saimei!   Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola uzņem audzēkņus dažādās izglītības programmās: Pūšaminstrumentu spēle – flauta, klarnete, saksofons, trompete, mežrags, trombons Stīgu instrumentu spēle – vijole, čells Taustiņi..

Lasīt vairāk
22.05.2020

Par noslēguma eksāmenu un ieskaišu organizēšanu un vērtēšanu Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

Pamatojoties uz Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktores S.Ščerbickas 21.04.2020. rīkojumu  Nr.15 izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē noslēguma  eksāmeni un ieskaites tiks organizēti šādā kārtībā: 1.    ja valstī pēc 12.05.2020. netiek atcelta ārkārtas situācija, noslēguma ieskaites un eksāmeni visās izglītības p..

Lasīt vairāk
28.04.2020

Par pārcelšanas eksāmenu un ieskaišu organizēšanu un vērtēšanu Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

Pēc 12.05.2020. izglītības process turpināms, ievērojot valdības pieņemtos lēmumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību. Pamatojoties uz Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktores S.Ščerbickas 21.04.2020. rīkojumu  Nr.16 izglītojamiem, kuri nemācās izglītības programmas pēdējā klasē pārcelšanas  ieskaites un eksāmeni ti..

Lasīt vairāk
28.04.2020

Attālinātā mācību procesa norise Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

No 2020.gada 23.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā mācības tiks organizētas attālināti. Pedagogi regulāri sazināsies ar izglītojamo un viņa vecākiem telefoniski vai ar skolvadības sistēmas E-klases pasta starpniecību, lai nodrošinātu efektīvu attālinātā mācību procesa norisi. Pedagogi informāciju par veicamajiem..

Lasīt vairāk
23.03.2020

Svarīga informācija audzēkņiem un viņu vecākiem!

CIENĪJAMIE AUDZĒKŅI UN VECĀKI! No 23. marta profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas, mācību process tiks organizēts attālināti. Arī Jēkabpils  Mūzikas skolā mācības notiks, izmantojot e-klases elektronisko pastu, sociālos tīklus un e-platformas. Šīs nedēļas laikā, lūdzu, dodiet ziņu savam instrumenta ..

Lasīt vairāk
18.03.2020

Notiks komponista Arvīda Žilinska 115. jubilejai veltīts koncerts «Man uz pleca sauli uzliek marts»

Šogad, 31. martā, savulaik tautā tik ļoti mīlētajam komponistam Arvīdam Žilinskim apritētu 115 gadi. Godinot izcilā novadnieka, komponista, pianista, J. Vītola Latvijas valsts konservatorijas/Latvijas Mūzikas akadēmijas ilggadējā klavieru spēles profesora piemiņu, Arvīda Žilinska dzimtajā pusē – Saukas pagastā – tiks organizēts svētku koncerts. Ses..

Lasīt vairāk
10.03.2020