27.10.2022. JĒKABPILS NOVADA DOMES LĒMUMS NR.1022 PAR GROZĪJUMIEM JĒKABPILS NOVADA DOMES 28.04.2022. LĒMUMĀ NR.374 "PAR MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"

28.04.2022. JĒKABPILS NOVADA DOMES LĒMUMS NR.374 PAR MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

 

13.07.2023. JĒKABPILS NOVADA DOMES LĒMUMS NR.642 PAR GROZĪJUMU JĒKABPILS NOVADA DOMES 25.11.2021. LĒMUMĀ NR.506 "PAR LĪDZFINANSĒJUMU JĒKABPILS NOVADA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"

27.10.2022. JĒKABPILS NOVADA DOMES LĒMUMS NR.1030 PAR GROZĪJUMU JĒKABPILS NOVADA DOMES 25.11.2021. LĒMUMĀ NR.506 "PAR LĪDZFINANSĒJUMU JĒKABPILS NOVADA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"

25.11.2021. JĒKABPILS NOVADA DOMES LĒMUMS NR.506 PAR LĪDZFINANSĒJUMU JĒKABPILS NOVADA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

 

06.04.2021. GROZĪJUMI JĒKABPILS PILSĒTAS DOMES LĒMUMĀ NR.495

28.02.2019. GROZĪJUMI JĒKABPILS PILSĒTAS DOMES LĒMUMĀ NR.495

09.12.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr. 494 
Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs

09.12.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr.495
Par līdzfinansējumu Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs 

22.02.2018. grozījumi Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

09.03.2017. grozījumi Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

25.02.2016. grozījumi Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

26.03.2015. grozījumi Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

12.03.2015. grozījumi Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

15.01.2015. grozījumi Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

23.12.2014. grozījumi Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

Jēkabpils pilsētas domes 30.10.2014. lēmums Nr.365 "Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs"