Vecāku līdzfinansējuma maksa

Vecāku līdzfinansējuma maksa (mēnesī):

Profesionālās ievirzes izglītība - 15,00 EUR;
Porfesionālās ievirzes izglītība (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 56,12 EUR (ar 01.03.2019.);


Sagatavošanas klase - 20,00 EUR (ar 01.01.2019.);
Sagatavošanas klase (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 61,12 EUR (ar 01.03.2019.);


Interešu izglītības grupa - 25.00 EUR (ar 01.01.2019.);
Interešu izglītības grupa (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 66,12 EUR (ar 01.03.2019.).

 

Vecāku līdzfinansējuma maksājumu var veikt:

  • ar skaidras naudas pārskaitījumu bankā;
  • ar bezskaidras naudas pārskaitījumu internetbankā.

Bankas rekvizīti

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģ.Nr. 90000024205

Norēķinu rekvizīti:

LV29PARX0001051430001    PARXLV22XXX    CITADELE AS
LV22RIKO0002013192223     RIKOLV2XXXX    DNB BANKA AS
LV87UNLA0009013130793    UNLALV2XXXX   SEB BANKA AS
LV75HABA0001401057077    HABALV22XXX    SWEDBANKA AS

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī norādīt:

Mācību maksa, mūzikas skola, audzēkņa vārds, uzvārds, nodaļa, klase.

Piemēram:Mācību maksa, mūzikas skola, Gita Egle, 1.kora klase vai 3.saksofona klase, vai 5.čella klase.