Vecāku līdzfinansējuma maksa

Vecāku līdzfinansējuma maksa (mēnesī):

Profesionālās ievirzes izglītība - 15,00 EUR;
Porfesionālās ievirzes izglītība (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves
vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums
par savstarpējiem norēķiniem) - 46.16 EUR (ar 01.03.2018.);


Sagatavošanas klase - 18,00 EUR;
Sagatavošanas klase (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta
atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par
savstarpējiem norēķiniem) - 49.16 EUR (ar 01.03.2018.);


Interešu izglītības grupa - 23.00 EUR;
Interešu izglītības grupa (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta
atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par
savstarpējiem norēķiniem) - 54.16 EUR (ar 01.03.2018.).

 

Vecāku līdzfinansējuma maksājumu var veikt:

  • ar skaidras naudas pārskaitījumu bankā;
  • ar bezskaidras naudas pārskaitījumu internetbankā.

Bankas rekvizīti

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģ.Nr. 90000024205

Norēķinu rekvizīti:

LV29PARX0001051430001    PARXLV22XXX    CITADELE AS
LV22RIKO0002013192223     RIKOLV2XXXX    DNB BANKA AS
LV87UNLA0009013130793    UNLALV2XXXX   SEB BANKA AS
LV75HABA0001401057077    HABALV22XXX    SWEDBANKA AS

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī norādīt:

Mācību maksa, mūzikas skola, audzēkņa vārds, uzvārds, nodaļa, klase.

Piemēram:Mācību maksa, mūzikas skola, Gita Egle, 1.kora klase vai 3.saksofona klase, vai 5.čella klase.