Vecāku līdzfinansējuma maksa

Vecāku līdzfinansējuma maksa (mēnesī):

Profesionālās ievirzes izglītība - 15,00 EUR
Porfesionālās ievirzes izglītība (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 62,00 EUR (ar 01.03.2021.);


Sagatavošanas klase - 20,00 EUR
Sagatavošanas klase (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 67,00 EUR (ar 01.03.2021.);


Interešu izglītības grupa - 25.00 EUR
Interešu izglītības grupa (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 72,00 EUR (ar 01.03.2021.).

 

Vecāku līdzfinansējuma maksājumu var veikt:

  • ar skaidras naudas pārskaitījumu bankā;
  • ar bezskaidras naudas pārskaitījumu internetbankā.

Bankas rekvizīti

Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000024205

Norēķinu rekvizīti:

LV29PARX0001051430001    PARXLV22    CITADELE AS
LV22RIKO0002013192223     RIKOLV2X    LUMINOR BANK AS
LV87UNLA0009013130793    UNLALV2X   SEB BANKA AS
LV75HABA0001401057077    HABALV22   SWEDBANKA AS

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī norādīt:

Mācību maksa, mūzikas skola, audzēkņa vārds, uzvārds, nodaļa, klase.

Piemēram:Mācību maksa, mūzikas skola, Gita Egle, 1.kora klase vai 3.saksofona klase, vai 5.čella klase.