Vecāku līdzfinansējuma maksa

Vecāku līdzfinansējuma maksa (mēnesī):

Profesionālās ievirzes izglītība - 15,00 EUR
Porfesionālās ievirzes izglītība (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 73,49;

Sagatavošanas klase - 20,00 EUR
Sagatavošanas klase (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 78,49 EUR;

Interešu izglītības grupa - 25.00 EUR
Interešu izglītības grupa (audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas citā pašvaldībā un ar to  nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem) - 83,49 EUR.

Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķinu).

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs" (Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumu Nr. 250 (prot. Nr. 9, 86. §)

 

Bankas rekvizīti

Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000024205

Norēķinu rekvizīti:

LV29PARX0001051430001    PARXLV22    CITADELE AS
LV22RIKO0002013192223     RIKOLV2X    LUMINOR BANK AS
LV87UNLA0009013130793    UNLALV2X   SEB BANKA AS
LV75HABA0001401057077    HABALV22   SWEDBANKA AS

Veicot maksājumu, maksājuma mērķī norādīt:

Mācību maksa, mūzikas skola, audzēkņa vārds, uzvārds, nodaļa, klase.

Piemēram: Mācību maksa, mūzikas skola, Gita Egle, 1.kora klase vai 3.saksofona klase, vai 5.čella klase.