Izglītības programma Vokālā mūzika

Kora klase Jēkabpils BMS tika atvērta 1975.gadā. Kora klases audzēkņiem specialitātes un solfedžo nodarbības vadīja ped. Māra Skudra.

Jēkabpils mūzikas skolas Viesītes filiāles darbība aizsākās 1988.gadā, kad vairāki audzēkņi apguva mūzikas teorētiskos priekšmetus un klavierspēli savā dzīves vietā – Viesītē. Ar audzēkņiem strādāja skolotāja Natālija Šimanauska.

Realizējot novadu reformu Latvijā, 2008.gadā uz Jēkabpils mūzikas skolas Viesītes filiāles bāzes tika dibināta Viesītes Mūzikas un mākslas skola.

Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāle izveidota 1989.gadā Aknīstē, Skolas ielā 1, kur kā pirmie pedagogi strādā Leone Pauniņa, vēlāk arī Kristīne Deksne un Irita Skudra.

1998.-2003.g. kora klase tiek atvērta arī Sēlpilī, ped. Linda Briška.

Kora klases pedagogi:

  • Anita Cinkmane
  • Agnese Levinska
  • Madara Ozoliņa
  • Diāna Austra Salmiņa
  • Valts Rolingss

TRADĪCIJAS

Jēkabpils mūzikas skolai 2002./2003.m.g. sākumā piešķirts komponista – novadnieka Arvīda Žilinska vārds. Aicinot iepazīt A. Žilinska skaņdarbus, kopš 1999.gada tiek rīkots Starptautiskais A. Žilinska jauno vokālistu konkurss.

VOKĀLĀS MŪZIKAS – KORA KLASES ABSOLVENTI