Jaunumi

Aktualitātes un notikumi mūsu skolā

Jēkabpils un Madonas kamerorķestru koncerts pavasara krāsās

Dabas košums, saules siltums, emociju spēks ir virzītājspēks, lai darītu to, kas sirdij tuvs, savējiem mīļš un saprotams.    A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un J. Norviļa Madonas mūzikas skolas kamerorķestru koncerts būs tieši tāds - pavasara krāšņo noskaņu piepildīts, spēcīgs, trausls un skanīgs kā pavasar..

Lasīt vairāk
20.02.2019

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Valsts konkursa III kārta (fināls)

No 11. - 14.02. Rīgā, Augusta Dombrovska mūzikas skolā norisinājās Valsts konkursa fināls. Kā jau katru reizi, ik pēc 4 gadiem, Valsts konkurss notiek 3 kārtās un uz finālu tiek tikai labākie Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņi.  Konkurss notiek 4 vecuma grupās un katru instrumentu vērtē atsevišķi..

Lasīt vairāk
20.02.2019

Vijoļspēles audzēkņu veiksmīgs sniegums II Latgales vijolnieku konkursā

Ludzas Mūzikas pamatskola jau otro gadu aicina jaunos vijolniekus uz II  Latgales reģiona vijolnieku konkursu. Skolas direktore savā uzrunā izteica vēlmi šī konkursa tradīcijas turpināt, lai sekmētu Latgales mūzikas skolu vijoļspēles audzēkņu profesionālo izaugsmi, uzstāšanās pieredzi un prasmi. Visus konkursa dalībniekus, skolot..

Lasīt vairāk
08.02.2019
 

Par skolu

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola ir skanīga un koša. Tā sadzīvo ar blakusesošā Jēkabpils Svētā Gara klostera zvaniem, Daugavas mainīgo dabu un trokšņaino ielu. Mūzikas instrumentu skaņas, bērnu balsis, orķestru un koru skanējums atdzīvina  Brīvības ielas daļu, dāvājot pilsētas sabiedrībai svētku noskaņu arī ikdienā.

Apdzīvojam divas ēkas Brīvības 198 un Brīvības 203. Skolā ir divas kamerzāles, 25 mājīgas, gaišas mācību telpas, kurās notiek ne tikai mācību darbs, bet mutuļo arī aktīva koncertdzīve.

 Mūsu skola lepojas ar draudzīgu un augsti profesionālu skolotāju saimi, izpalīdzīgu tehnisko personālu, sirsnīgiem, jaukiem, atsaucīgiem bērniem un talantīgiem, dzīvespriecīgiem jauniešiem!

Turam godā komponista Arvīda Žilinska vārdu un piemiņu!

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka

Lasīt vairāk Kontakti

Programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Klavierspēles nodaļa

Klavierspēles nodaļa

Taustiņinstrumentu spēle

Klavieres ir viens no populārākajiem mūzikas instrumentiem.  Apbrīnojami daudzveidīgs un izteiksmīgs instruments, k..

Akordeona spēle

Akordeona spēle

Taustiņinstrumentu spēle

Akordeons ātri izplatījās visā Eiropā un ieguva plašu pielietojumu brīvā laika pavadīšanai, gadatirgos un ..

Vijoles pēle

Vijoles pēle

Stīgu instrumentu spēle

Vijole ir stīgu instruments, kas tiek spēlēts ar lociņu. Nevienam citam mūzikas instrumentam nav bijusi tik nozīmīga lom..

Čella spēle

Čella spēle

Stīgu instrumentu spēle

Čells ir stīgu mūzikas instruments, kas ir daudz lielāks par vijoli. To spēlē, turot vertikāli, balstot pret zemi ar met..

Kontrabasa spēle

Kontrabasa spēle

Stīgu instrumentu spēle

Kontrabass ir lielākais stīgu instruments ar viszemāko skaņu, kuru izmanto mūsdienu simfoniskajos orķestros, kā arī dažā..

Klarnetes spēle

Klarnetes spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Klarnete ir koka pūšamais mūzikas instruments, kas tiek spēlēts ar vienkāršu bambusniedres mēlīti. Klarnet..