Ciemos pie Gulbenes mūzikas skolas kolēģiem
04.06 2024

Ciemos pie Gulbenes mūzikas skolas kolēģiem

2022./2023. mācību gadā mūsu skolai apritēja 65 gadi. Svētkus svinējām visu mācību gadu, pieaicinot arī citu Latvijas mūzikas skolu kolēģus un audzēkņus. Līdzās draudzībai ar Pļaviņu, Līvānu un Viesītes mūzikas skolā, īpaša sadarbība mums izveidojusies ar Gulbenes mūzikas skolu. Šī mācību gada noslēgumā Gulbenes mūzikas skola aicināja mūsu skolas pūtēju orķestri piedalīties pūšaminstrumentu koporķestrī ar mērķi koši nosvinēt Gulbenes mūzikas skolas 65 gadskārtu.

Koncerta programmas saturu veidoja Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi, sitaminstrumentu ansamblis, kokļu ansamblis, vijolnieku ansamblis, Riidajas mūzikas skolas (Igaunija) dziedātāji un noslēgumā abu skolu pūtēju orķestri.

Gulbenes mūzikas skolas kolektīvam vēlam skanīgas nākamās desmitgades, saglabāt entuziasmu, gara spēku un ikdienas darbā -  gandarījumu par padarīto!

Paldies mūzikas skolas kolēģiem Jānim Briškam, Zitai Tišutinai, Kārlim Strazdiņam par atbalstu svētku norisēs!

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka