Izglītības programma Stīgu instrumentu spēle

Stīgu nodaļas vēsture aizsākās 1960.gadā. Vijoļspēli mācīja divi skolotāji – Elmārs Krūmiņš un Faina Gordons. Audzēkņu skaits bija ļoti neliels.

Lielu ieguldījumu attīstībā deva Mirjama Ģiršone. Viņas darbs mūzikas skolā aizsākās 1970.gadā. Vijoļspēles klases audzēkņi sāka spēlēt ne tikai solo skaņdarbus, bet piedalījās dažādos kameransambļos.

1973.gadā tika izveidota čella klase un pirmā skolotāja bija Tamāra Žiļcova, bet vēlāk 1974.gadā darbu sāka arī skolotājs Aleksandrs Smirnovs.

2002.gadā skolā tika izveidots skolas kamerorķestris un audzēkņi, kuri sasnieguši zināmu meistarību, savas prasmes var pilnveidot spēlējot kamerorķestrī, Mārtiņa Berga vadībā.

Stīgu instrumentu spēles pedagogi:

  • Jeļena Skurjate – vijoles spēle
  • Madara Liepiņa – vijoles spēle 
  • Lauma Liepiņa – čella spēle
  • Alise Kļaviņa - ģitāras spēle

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLES ABSOLVENTI