Piekļūstamības paziņojums

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzika skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.muzikas-skola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzika skola tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidotivienkārša teksta formā. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās ir ērti uztveramas.
  • Interkatīvajiem mājaslapas elementiem nav vizuālā fokusa. Mājaslapas kods tiks pārskatīts. 
  • Vietnes HTML koda pamatstruktūra ir nepilnīga. Mājaslapas kods tiks pārskatīts. 
  • Voiceover palīgrīks nenolasa formu kļūdu paziņojumus. Mājaslapas kods tiks pārskatīts. 
  • Sākumlapā ir atrodams saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī un nav apstādināms. Vietnes administratori centīsies izvairīties no šāda satura. 
  • Dažiem fona elementiem nav pietiekama kontrasta pret tekstu. Aicinam izmantot publiski pieejamos spraudņus, lai iegūtu sev nepieciešamo kontrastu. 
  • Lapas nosaukumos nav ietverts iestādes nosaukums.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 10.09.2023 Izvērtēšanu veica Lāsma Irša, vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (Edoc)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzika skolu rakstot:

jekmuzskola@edu.jekabpils.lv vai zvanot: tālr. +37165233507

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: jekmuzskola@edu.jekabpils.lv

Tālrunis: +37165233507

Adrese: Brīvības iela 198, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir lietvedība.

E-pasts: jekmuzskola@edu.jekabpils.lv

Tālrunis: +37165233507

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 10.09.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Smaida Ščerbicka, iestādes direktore.