Informācija par amatpersonu un darbinieku atalgojumu

Informācija par atlīdzību, darba samaksas noteikšanas kritērijiem, sadalījumu pa amatu grupām
pieejama šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/budzets/atlidziba