Informācija par amatpersonu un darbinieku atalgojumu

Informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām pieejama šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/budzets/atlidziba