Dokumenti

 Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politika.

Nosaukums

Dokumenta fails
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2022./2023. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums.pdf 
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums.pdf 
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums.pdf 
Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2019./2020. m.g. Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums Pašnovērtējums.pdf 

Iesniegumu veidlapas uzņemšanai mūzikas skolā

 

Iesniegumu veidlapas.doc

(iesniegums par uzņemšanu printējams uz vienas lapas abām pusēm;

veidlapas iesniedzamas papīra formātā)

Normatīvie akti

Nosaukums Dokumenta fails
Skolas nolikums Skolas nolikums.pdf
28.09.2023. Domes lēmums Nr. 992 "Par grozījumiem Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas nolikumā" Grozījumi.pdf
Par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, izglītojamo atskaitīšanu Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji.pdf

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas darba kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi.pdf
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem.pdf
Izglītojamo drošības noteikumi Izglītojamo drošības noteikumi.pdf
Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Izglītojamo uzņemšanas noteikumi.pdf
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas Kārtība.pdf
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Kārtība.pdf