Dokumenti

 Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politika.

Nosaukums

Dokumenta fails
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums.pdf (289 Kb)
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021. m.g. Pašnovērtējuma ziņojums.pdf (2.27 Mb)
Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2019./2020. m.g. Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija.pdf (329 kb)
A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums Pašnovērtējums.pdf (266.3 Kb)
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017. - 2022. gadam Attīstības plāns.pdf (22.5 Mb)

Iesniegumu veidlapas uzņemšanai mūzikas skolā

 

Iesniegumu veidlapas.doc (54.5 kb)

(iesniegums par uzņemšanu printējams uz vienas lapas abām pusēm;

veidlapas iesniedzamas papīra formātā)

Normatīvie akti

Nosaukums Dokumenta fails
Skolas nolikums Skolas nolikums.pdf (253 kb)
Par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, izglītojamo atskaitīšanu Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji.pdf

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas darba kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi.pdf (214 kb)
Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā Kārtība.pdf (247 kb)
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem.pdf (204 kb)
Izglītojamo drošības noteikumi Izglītojamo drošības noteikumi.pdf (277 kb)
Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Izglītojamo uzņemšanas noteikumi.pdf (5.17 MB)
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas Kārtība.pdf (150 kb)
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Kārtība.pdf (145 kb)