Stundu saraksts

    Mācību stundu laiki

 Stunda pēc kārtas

Stunda sākas

Stunda beidzas

1.

12:45

13:25

2.

13:30

14:10

3.

14:15

14.55

4.

15:00

15:40

5.

15:45

16:25

6.

16:30

17:10

7.

17:15

17:55

8.

18:00

18:40

9.

18:45

19:25

10.

19:30

20:10

 

    Mācību stundu laiki Aknīstes filiālē

 Stunda pēc kārtas

Stunda sākas

Stunda beidzas

1.

12:30

13:10

2.

13:15

13:55

3.

14:00

14.40

4.

14:45

15:25

5.

15:30

16:10

6.

16:15

16:55

7.

17:00

17:40

8.

17:45

18:25

9.

18:30

19:10

10.

19:15

19:55

 

MŪZIKAS MĀCĪBAS, SOLFEDŽO, MŪZIKAS LITERATŪRAS

STUNDU SARAKSTS 2023./2024. m.g.

 

MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, MŪZIKAS LITERATŪRA

Pedagogs: Agnese Grudinska (7.kabinets, II ēka)

 

MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, KORIS

Pedagogs: Diāna Austra Salmiņa (4.kabinets)

 

MŪZIKAS MĀCĪBA

Pedagogs: Anita Cinkmane (4.kabinets)

 

MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO

Pedagogs: Aija Rumjanceva (4. un 13.kabinets)

 

MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO

Pedagogs: Madara Liepiņa (4.kabinets)