Stundu saraksts

    Mācību stundu laiki

 Stunda pēc kārtas

Stunda sākas

Stunda beidzas

1.

12:45

13:25

2.

13:30

14:10

3.

14:15

14.55

4.

15:00

15:40

5.

15:45

16:25

6.

16:30

17:10

7.

17:15

17:55

8.

18:00

18:40

9.

18:45

19:25

10.

19:30

20:10

 

Mūzikas mācības, solfedžo, mūzikas literatūras stundu saraksts

Pedagogs: A.Grudinska (7. kabinets, II ēka)

 

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.30 - 14.10

 

 

 

Sagat.kl. 3.gr. Mūz.māc.

 

14.15 - 14.55

1. klase 3.gr. Mūz. māc.

Konsultācija

2. klase 4.gr. Mūz. māc.

1. klase 3.gr. Mūz. māc.

Sagat.kl. 4.gr. Mūz.māc

15.00 - 15.40

2. klase 4.gr. Mūz. māc.

Mūz. lit. 3.+5. 2.gr.

3. klase 1.gr. Mūz. māc.

 

3. klase 1.gr. Mūz. māc.

15.45 - 16.25

Mūz. lit. 3.+5. 1.gr.

4. klase 3.gr. Solfedžo

5. klase 3.gr. Solfedžo

4. klase 3.gr. Solfedžo

Mūz. lit. 3.+5. 3.gr.

16.30 - 17.10

5. klase 3.gr. Solfedžo

Zēnu ansamblis

Mūz. lit. 4.+6. 2.gr.

Zēnu ansamblis

Mūz. lit. 3.+5. 4.gr.

17.15 - 17.55

Mūz. lit. 4.+6. 1.gr.

Mūz. lit. 5.+7. 1.gr.

Mūz. lit. 6.+8. 3.gr.

Mūz. lit. 5.+7. 2.gr.

Mūz. lit. 5.+7. 3.gr.

18.00 - 18.40

7. klase 1.gr. Solfedžo

6. klase 1.gr. Solfedžo

7. klase 1.gr. Solfedžo

6. klase 1.gr. Solfedžo

Konsultācija

18.45 - 19.25

Mūz. lit. 6.+8. 1.gr.

Mūz. lit. 6.+8. 2.gr.

 

Mūz. lit. 6.+8. 4.gr.

 

 

Mūzikas mācības, solfedžo stundu saraksts

Pedagogs: I. Medene (4. kabinets)

 

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.30 - 14.10

 

 

Sagat.kl. 2.gr. Mūz.māc.

 

 

14.15 - 14.55

2. klase 1.gr. Mūz. māc.

Sagat.kl. 1.gr. Mūz.māc.

1. klase 2.gr. Mūz. māc.

2. klase 1.gr. Mūz. māc.

1. klase 2.gr. Mūz. māc.

15.00 15.40

1. klase 1.gr. Mūz. māc.

2. klase 2.gr. Mūz. māc.

2. klase 3.gr. Mūz. māc.

1. klase 1.gr. Mūz. māc.

2. klase 2.gr. Mūz. māc.

15.45 - 16.25

2. klase 3.gr. Mūz. māc.

3. klase 2.gr. Mūz. māc.

3. klase 3.gr. Mūz. māc.

3. klase 2.gr. Mūz. māc.

Konsultācija

16.30 - 17.10

4. klase 1.gr. Solfedžo

4. klase 2.gr. Solfedžo

5. klase 2.gr. Solfedžo

4. klase 1.gr. Solfedžo

3. klase 3.gr. Mūz. māc.

17.15 - 17.55

6. klase 2.gr. Solfedžo

5. klase 1.gr. Solfedžo

6. klase 2.gr. Solfedžo

5. klase 1.gr. Solfedžo

4. klase 2.gr. Solfedžo

18.00 - 18.40

7. klase 2.gr. Solfedžo

8. klase 1.gr. Solfedžo

7. klase 2.gr. Solfedžo

6. klase 3.gr. Solfedžo

5. klase 2.gr. Solfedžo

18.45 - 19.25

8. klase 2.gr. Solfedžo

6. klase 3.gr. Solfedžo

8. klase 2.gr. Solfedžo

8. klase 1.gr. Solfedžo

 

19.30 - 20.10

 

 

 

Konsultācija

 

 

Solfedžo stundu saraksts ŠEIT

Pedagogs: D.A.Vaice