Stundu saraksts

    Mācību stundu laiki

 Stunda pēc kārtas

Stunda sākas

Stunda beidzas

1.

12:45

13:25

2.

13:30

14:10

3.

14:15

14.55

4.

15:00

15:40

5.

15:45

16:25

6.

16:30

17:10

7.

17:15

17:55

8.

18:00

18:40

9.

18:45

19:25

10.

19:30

20:10

 

 

MŪZIKAS MĀCĪBAS, SOLFEDŽO, MŪZIKAS LITERATŪRAS

STUNDU SARAKSTS 2022./2023. m.g.

 

MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, MŪZIKAS LITERATŪRA

Pedagogs: Agnese Grudinska (7.kabinets, II ēka)

 

MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO, KORIS

Pedagogs: Diāna Austra Salmiņa (4.kabinets)

 

MŪZIKAS MĀCĪBA

Pedagogs: Anita Cinkmane (4.kabinets)

 

MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO

Pedagogs: Aija Ancāne (13.kabinets)

 

MŪZIKAS MĀCĪBA, SOLFEDŽO

Pedagogs: Ginta Gudjāne (4.kabinets)