Klarnetes spēle

Klarnetes spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Klarnete ir koka pūšamais mūzikas instruments, kas tiek spēlēts ar vienkāršu bambusniedres mēlīti. Klarnetei ir trīs izteikti reģistri: zemais, vidējais un augstais. Skanējuma tembrs katrā no tiem ir atšķirīgs.

Klarnete mūsdienu izpratnē izveidojās 18. gadsimtā un ātri vien nostiprinājās arī simfoniskā orķestra sastāvā. Pateicoties savam plašajam diapazonam un dinamiskajām iespējam, klarnete ir arī ļoti populārs solo un ansambļa instruments. Šis instruments spoži sevi piesaka  arī džeza mūzikā.

Klarnetei tāpat kā flautai, obojai, trompetei  ir radniecīgie instrumenti: basklarnete, basethorns, klarnete in Es.