Svarīga informācija audzēkņiem un viņu vecākiem!
18.03 2020

Svarīga informācija audzēkņiem un viņu vecākiem!

CIENĪJAMIE AUDZĒKŅI UN VECĀKI!

No 23. marta profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas, mācību process tiks organizēts attālināti. Arī Jēkabpils  Mūzikas skolā mācības notiks, izmantojot e-klases elektronisko pastu, sociālos tīklus un e-platformas. Šīs nedēļas laikā, lūdzu, dodiet ziņu savam instrumenta spēles vai dziedāšanas skolotājam, ja kādam audzēknim nav pieejams telefons, dators vai interneta pieslēgums. Ja būs tāda nepieciešamība, iekārtosim kastīti pie skolas dežuranta, kur būs iespēja paņemt vai atstāt mācību materiālus.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot patstāvīgos darbus, izmantojot iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne), nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Atpakaļsaikne ar pedagogu, attālinātā mācību procesa laikā būs atšķirīga - instrumentu spēlē, vokālajā mākslā, piemēram, apgūtā videoieraksti u.c. formas, jeb, iespējams, uzdevuma izpildes izvērtēšana, atgriežoties skolā - piemēram, koncerti, audzēkņu vakari, ieskaites. Mūzikas teorijas mācību priekšmetos - pārbaudes darbi vai izpētes darbu prezentācijas u.c.

Līdz 14.04. sagatavošanas klases audzēkņiem attālināti tiks organizētas tikai specialitātes stundas (grupu stundas - solfedžo nenotiks). 

Arī interešu izglītības audzēkņiem līdz 14.04. instrumenta spēle tiks nodrošināta attālināti. 

Sagatavošanas klases “Spārītes un sienāzīši” līdz 14.04. grupām nodarbības tiks organizētas attālināti.

Mūzikas literatūra. 
Skolotāja e-pastā nosūtīs materiālu un adresi, kur noklausīties skaņdarbu. Tiks uzdoti arī jautājumi par tēmu, uz kuriem ar e-klases e-pasta starpniecību audzēknis atsūtīs atbildes. Tādējādi nodrošinot atgriezenisko saiti. 

Mūzikas mācība, solfedžo. 
Skolotāja e klasē uzdos uzdevumu (vingrinājums, akordu secība, intervālu secība utt.), kurš jāizpilda nošu burtnīcā un jāizdzied. Uzdevumi jāizpilda rakstiski, tie tiks pārbaudīti atgriežoties skolā. Vingrinājumi no mācību grāmatas būs jāatdzied atgriežoties skolā. 

Instrumenta spēle.
Mācību procesu katrs pedagogs organizēs individuāli, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Dziedāšana.
Mācību procesu katrs pedagogs organizēs individuāli, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Neskaidrību gadījumā ar savu pedagogu var sazināties ar e-klases pasta starpniecību vai telefoniski.

Cerot uz sapratni, saistībā ar notiekošo,
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka