Par mācību procesu no 9.novembra līdz 6.decembrim
09.11 2020

Par mācību procesu no 9.novembra līdz 6.decembrim

6. novembrī valdība pieņēma lēmumu visā valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.4. punktu, A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā no 2020.gada 9. novembra līdz 2020.gada 6. decembrim mācību process tiek nodrošināts sekojoši:

klātienē notiek tikai individuālās stundas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus;

mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras stundas notiek attālināti (skolotājas E-klases dienasgrāmatā vai E-klases pastā informēs par veicamajiem uzdevumiem) vai klātienē tikai individuāli;

skolas kolektīvu (1.-2.kora kl. ansamblis, zēnu ansamblis, 3.-8.kora kl. koris, pūtēju orķestris, kamerorķestris, lauku kapela) mēģinājumu process tiek īstenots attālināti vai klātienē tikai individuāli.