Par mācību procesu no 2021.gada 11.janvāra
09.01 2021

Par mācību procesu no 2021.gada 11.janvāra

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra rīkojuma Nr.4 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" 5.13.4. un 5.13.7. punktiem un Latvijas Nacionālā kultūras centra vadlīnijām,

mācību process A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā no 2021.gada 11.janvāra tiks organizēts attālināti:

1. vispārizglītojošo skolu 1. - 4. klašu audzēkņiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības programmu mūzikas skolā, mācības 2. semestrī tiks uzsāktas no 2021.gada 11.janvāra;

2. vispārizglītojošo skolu 5. - 12. klašu audzēkņiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības programmu mūzikas skolā, mācības 2. semestrī tiks uzsāktas no 2021.gada 11.janvāra;

3. mācību process attālināti instrumenta spēlē, dziedāšanā, solfedžo, mūzikas literatūrā un kolektīvajā muzicēšanā (kamerorķestris, pūtēju orķestris, lauku kapela, kori, ansambļi) tiks organizēts skolvadības sistēmas E-klase sadaļā “Video saziņa”.