Mācību procesa norise no 15.11. - 17.11.2021.
15.11 2021

Mācību procesa norise no 15.11. - 17.11.2021.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.novembra rīkojumu Nr.828 par Grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un LNKC 11.11.2021. vadlīnijām, 

no 15.11.2021. līdz 17.11.2021. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā izglītības process tiks organizēts sekojoši:

1. Individuālās stundas (instrumenta spēle/dziedāšana) notiks klātienē.

2. Mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras stundas notiks attālināti pēc stundu saraksta.

3. Kolektīvās muzicēšanas nodarbības (1.-2.kora kl. ansamblis, 3.-8.kl. koris, zēnu ansamblis, kamerorķestris, pūtēju orķestris, saksofonu kvartets) notiks attālināti.