Informācija par mācību procesa norisi līdz 13.novembrim
29.10 2020

Informācija par mācību procesa norisi līdz 13.novembrim

Informējam, ka saistībā ar 2020. gada 27. oktobrī veiktajiem MK noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem, kuri stājas spēkā 2020. gada 30. oktobrī,

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā no 2020.gada 17. oktobra līdz 2020.gada 13. novembrim klātienē notiks tikai individuālās stundas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē.

Mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras stundas notiks attālināti (skolotājas E-klases dienasgrāmatā vai E-klases pastā informēs par veicamajiem uzdevumiem) vai klātienē tikai individuāli.

Kolektīvi (1.-2.kora kl. ansamblis, zēnu ansamblis, 3.-8.kora kl. koris, pūtēju orķestris, kamerorķestris, lauku kapela) mēģinājumu procesu īstenos attālināti vai klātienē tikai individuāli.