Informācija audzēkņiem un viņu vecākiem!
15.10 2020

Informācija audzēkņiem un viņu vecākiem!

CIENĪJAMIE AUDZĒKŅI UN VECĀKI!

Informējam, ka 2020.gada 13.oktobrī veikti Ministru kabineta 09.06.2020.  noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) grozījumi.

Saskaņā ar noteikumu grozījumiem A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā no 2020.gada 17. oktobra līdz 2020.gada 6. novembrim klātienē notiek tikai individuālās stundas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē.

Mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras stundas notiks attālināti (skolotājas E-klases pastā informēs par veicamajiem uzdevumiem).

Kolektīvi (1.-2.kora kl. ansamblis, zēnu ansamblis, 3.-8.kora kl. koris, pūtēju orķestris, kamerorķestris, lauku kapela) mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli.