Attālinātā mācību procesa norise Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā
23.03 2020

Attālinātā mācību procesa norise Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

 • No 2020.gada 23.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā mācības tiks organizētas attālināti.
 • Pedagogi regulāri sazināsies ar izglītojamo un viņa vecākiem telefoniski vai ar skolvadības sistēmas E-klases pasta starpniecību, lai nodrošinātu efektīvu attālinātā mācību procesa norisi.
 • Pedagogi informāciju par veicamajiem mācību uzdevumiem ievietos E-klasē.
 • Attālināto mācību procesu pedagogi plānos atbilstoši izglītojamo iespējām to izpildīt. 
 • Pedagoga darba organizācija un komunikācija ar izglītojamiem:
  • mūzikas mācība, solfedžo.
   Pedagogs E-klasē uzdos uzdevumu (vingrinājums, akordu secība, intervālu secība utt.), kurš jāizpilda nošu burtnīcā un jāizdzied. Uzdevumi jāizpilda rakstiski, tie tiks pārbaudīti atgriežoties skolā. Vingrinājumi no mācību grāmatas būs jāatdzied atgriežoties skolā;
  • mūzikas literatūra. 
   Pedagogs E-klases pastā nosūtīs materiālu un adresi, kur noklausīties skaņdarbu. Uzdos arī jautājumus par tēmu, uz kuriem ar E-klases pasta starpniecību izglītojamais atsūtīs atbildes, tādējādi nodrošinot atgriezenisko saiti;
  • instrumenta spēle, dziedāšana.
   Mācību procesu katrs pedagogs organizēs individuāli, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām;
  • kolektīvā muzicēšana – ansamblis, koris, orķestris.
   Pedagogi uzdos izglītojamajam patstāvīgi mācīties savas partijas un kontrolēs izglītojamā patstāvīgo darbu;
  • interešu  izglītības un sagatavošanas klases izglītojamiem instrumenta spēles stundas katrs pedagogs organizēs individuāli;
  • sagatavošanas klases “Spārītes un sienāzīši” grupas izglītojamiem E-klases pastā pedagogi nosūtīs video un audio ierakstus.
 • Ja kādu iemeslu dēļ izglītojamais nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, piemēram, veselības stāvokļa dēļ vai tehnisku iemesla dēļ, vecākiem informēt instrumenta spēles vai dziedāšanas skolotāju telefoniski vai ar E-klases pasta starpniecību.
 • Aicinām izglītojamos un vecākus regulāri pārbaudīt E-klases pastu, lai savlaicīgi saņemtu aktuālāko informāciju.
 • Lūdzu pārliecinieties, vai Jūsu bērnam ir E-klases lietotājvārds un parole, vai viņš prot tos lietot. Ja nav paroles vai, ja tā ir aizmirsta, informējiet instrumenta spēles vai dziedāšanas skolotāju.
 • Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā. 
   
 • Informējam, ka vecāku līdzfinansējuma apmērs nemainās, jo mācību process tiek organizēts atbilstoši ārkārtējai situācijai.
 • Neskaidrību gadījumā ar savu pedagogu var sazināties ar E-klases pasta starpniecību vai telefoniski. Par vispārējiem attālinātās mācīšanās jautājumiem var sazināties ar skolas vadību pa tālr. 29485496 vai rakstot uz skolas e-pastu: jekmuzskola@inbox.lv