Vasaru gaidot
07.06 2022

Vasaru gaidot

A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sadarbībā ar Viesītes mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 30.maija rītā ar krāšņu koncertu iepriecināja J.Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas audzēkņus un skolas kolektīvu. Aicinājumu muzicēt saņēmām no vidusskolas direktores Viktorijas Trukšas. Ar mūsu līdzdalību direktore vēlējās pateikt, PALDIES, skolas pedagogiem un darbiniekiem par paveikto mācību gadā, kā arī pārsteigt skolas audzēkņus mācību gada noslēgumā. 

Kopā mums izdevās! Paldies direktorei Vikrotijai par uzaicinājumu un pateicība virtuves saimniecēm par garšīgām pusdienām.

Mājupceļā iegriezāmies arī Saukas bibliotēkā, kur mūs sagaidīja bibliotēkas vadītāja un kultūras dzīves uzturētāja Velta Lāce un protams, vietējie iedzīvotāji, kuri ar lielu sajūsmu klausījās mūzikas skolas jauno mūziķu un skolas pedagogu sveicienu, priecājoties par ceriņu ziedēšanu un, gaidot vasaras siltumu! Liels paldies Veltai Lācei par sirdssiltumu, ziediem un prieku!

Pateicība koncerta programmas autorei, skolotājai Annai Korņejevai!

Paldies skolas audzēkņiem un skolotājiem!
 

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka