Tālākizglītības iespējas Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā
05.01 2022

Tālākizglītības iespējas Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

Topošo reflektantu konsultācijas JIRMV

 

Uzņemšana notiek visās programmās.

Konsultāciju laiki:

Datums

Laiks

 

29.01.2022.

 

11.00

Solfedžo

 

12.00

Izvēlētajā specialitātē

 

13.00

Klavierspēle (IP Mūzikas vēsture un teorija,

IP Diriģēšana)

26.02.2022.

 

11.00

Solfedžo

 

12.00

Izvēlētajā specialitātē

 

13.00

Klavierspēle (IP Mūzikas vēsture un teorija,

IP Diriģēšana)

26.03.2022.

 

11.00

Solfedžo

 

12.00

Izvēlētajā specialitātē

 

13.00

Klavierspēle (IP Mūzikas vēsture un teorija,

IP Diriģēšana)

23.04.20.22.

 

11.00

Solfedžo

 

12.00

Izvēlētajā specialitātē

 

13.00

Klavierspēle (IP Mūzikas vēsture un teorija,

IP Diriģēšana)

28.05.2022.

 

11.00

Solfedžo

 

12.00

Izvēlētajā specialitātē

 

13.00

Klavierspēle (IP Mūzikas vēsture un teorija,

IP Diriģēšana)

 

 

Pieteikšanās: Kanceleja (Inga – 29115507)