Portimaunas (Portugāle) Mūzikas akadēmijas pedagogu viesošanās  A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā
05.05 2022

Portimaunas (Portugāle) Mūzikas akadēmijas pedagogu viesošanās A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

19.un 22. aprīlī A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā viesojās četri Portimaunas (Portugāle) Mūzikas
akadēmijas pedagogi. Pirmajā viesošanās dienā ciemiņi iepazinās ar komponista A.Žilinska piemiņas klasi,
kur klausījās ped. Annas Korņejevas ērģeļu spēlē. Portugāļu pedagogi apmeklēja arī ped. Diānas Austras
Salmiņas un Annas Korņejevas nodarbības ar audzēkņiem. Viesi noklausījās nelielu koncertu, ko sniedza
mūzikas skolas jaunāko un vidējo klašu audzēkņi. Portugāļus koncertā priecēja trīs klavieru dueti, klavieru
solo, vokāliste, čelliste un vijolnieki. Pēc koncerta viesi pie kafijas tases tikās ar A.Žilinska mūzikas skolas
skolotājiem. Izvērtās aktīva domu apmaiņa par mūzikas izglītības sistēmu Latvijā un Portugālē. Viesi
pastāstīja par Portugāles mūzikas skolu sistēmu, par vērtēšanas kārtību. Interesanti bija uzzināt, ka
Portugāles mūzikas skolā pirmos divus gadus audzēkņi iepazīstas un izmēģina dažādus mūzikas
instrumentus, tikai pēc tam izvēlas vienu mūzikas instrumentu, ko turpina apgūt.
Ciemiņi apmeklēja arī mūsu skolas kamerorķestra mēģinājumu, kura laikā orķestra dalībnieki,
diriģenta Mārtiņa Berga vadībā, atskaņoja vairākus skaņdarbus.
Leone Pauniņa (skolas direktore no 1977-2014) iepazīstināja ar orķestra izaugsmi 20 gadu garumā.
Neskatoties uz audzēkņu lielo noslogotību, kopīgā muzicēšana orķestrī sniedz viņiem lielu prieku un
gandarījumu. Portugāļu skolotāji novērtēja veiksmīgos skaņdarbu aranžējumus, kuri veidoti atbilstoši
audzēkņu spējām un muzikālai uztverei.

 

Nākamajā viesošanās dienā pedagogi no Portugāles apmeklēja ped. Antras Korņejevas atklāto stundu
ar 5.klavieru klases audzēkni Milanu Černovu. Vērojot stundu, Portugāļu pedagogi atzīmēja Milanas spēles
augsto profesionālo līmeni, kā arī uzdeva dažādus jautājumus. Viesi bija ļoti komunikabli un atraktīvi.
Par savu atklāto nodarbību stāsta vokālā pedagoģe Anita Cinkmane: "Mūzikas pedagogi no
Portugāles apmeklēja divas manas nodarbības, kurās demonstrēju savas metodes vokālās dziedāšanas
apmācībā darbā ar jaunāko klašu audzēkni un izlaiduma klases audzēkni eksāmena programmas apgūšanas
procesā. Klausoties un dziedot līdzi vingrinājumus, secinājām, ka abās valstīs kopīgs ir - apgūt brīva toņa
veidošanu un stabilu tonikas izjūtu, dziedot a cappella daudzos pantiņus tautas dziesmās. Lielu sajūsmu
Portugāles mūzikas pedagogu vidū raisīja manu daudzo audzēkņu tālākās profesionālās mūzikas gaitas. Tas
arī ir viens no pedagoga mērķiem un sasniegumiem, audzinot un atstājot aiz sevis vēl augstākas
profesionālās raudzes mūziķus un pedagogus."
Ciemiņi apmeklēja arī ped. Baibas Betleres ērģeļspēles atklāto nodarbību un ped. Ligitas Tuntules
atklāto nodarbību klavierspēlē.
Tikšanos noslēdza koncerts, kurā muzicēja vecāko klašu audzēkņi, absolventi un skolas pedagogi.

 

Paldies skolas absolventei Kristai Fadejevai un ped. Annai Korņejevai, kuras nodrošināja
sazināšanos angļu valodā!

Pedagoģes: Antra Korņejeva, Anna Korņejeva un Anita Cinkmane