Konkursu serpentīns
26.04 2022

Konkursu serpentīns

Komandā ir spēks!

Vislabākais skolotājs ir nevis tas, kam viss Dieva dots, bet kas ar grūtu
darbu ir sasniedzis savu līmeni, jo viņš zina, kā citiem iemācīt.
Visveiksmīgākais audzēknis ir tas, kurš vēro, ieklausās, izprot, respektē,
ir motivēts darbam un tiecas pēc jaunas pieredzes.
Skolotāja un audzēkņa cieņpilna sadarbība, raudzīšanās vienā virzienā,
centieni sasniegt mērķi, milzīgs, nenogurstošs darbs ir veiksmes un
panākumu pamatā.
Dabā jūtama pavasara elpa, skolās tuvojas eksāmenu laiks un tepat līdzās
arī mācību gada noslēgums.
Mācību gads nebija vienkāršs. Septembris mūs sagaidīja ar cerību strādāt
klātienē, rudens un ziemas mēneši nāca ar dažādiem ierobežojumiem un
pavasaris ar atkalredzēšanās prieku. Taču pandēmijas radītie apstākļi
nemazināja vēlmi strādāt, muzicēt, piedalīties videoierakstu tapšanā un
sasniegt panākumus attālinātajos un klātienes valsts un starptautiska
mēroga konkursos.
Noslēdzot to, pateicamies viens otram par pieredzi un atziņām, kuras
iegūtas rūpīgā, pacietīgā darbā, dalāmies priekā ar audzēkņu vecākiem
par veiksmīgu kopdarbu!
Lepojamies ar darbīgu, uzņēmīgu, profesionālu pedagogu komandu un
mērķtiecīgiem, darbam un sasniegumiem motivētiem audzēkņiem!
V Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā
„Naujene WIND 2022”, Daugavpilī

Vanesai Vasiļevskai – II vieta;
Annai Gabrielai Kuzmovai - II vieta;
Milanai Kačanovskai - II vieta

III Starptautiskajā Pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā
„WIND STARS 2022”, Mārupē

Vanesai Vasiļevskai – II vieta;

Annai Gabrielai Kuzmovai - II vieta;
Milanai Kačanovskai - III vieta

Pateicība flautas spēles skolotājai Dārtai Stašānei un
koncertmeistarei Zitai Tišutinai!

Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes dziedāšanas
konkursā ""UZSTARO 2022"

Līnai Gogulei – III vieta (skolotāja Agnese Levinska, koncertmeistare
Ligita Tuntule)
XIX Starptautiskajā akordeonistu - solistu konkursā "Naujene - 2022"
Elīnai Munčai – III vieta
III Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās
muzicēšanas konkursā, Koknesē, 24.02.-26.02.2022.,

Elīnai Munčai – Diploms
Pateicība skolotājam Almazam Shagapovam!

XII Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā, Rīgā
Loretai Lazdiņai – III vieta
II Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno pianistu konkursā, Daugavpilī
Loretai Lazdiņai – I vieta;
Umai Eglītei – II vieta;
Adelinai Remeņakai – III vieta;
Pateicība skolotājai Ivetai Serkovai!
Laumai Avenai – III vieta;
Reinim Jānim Romulānam – III vieta;
Rūdolfam Pubarniekam – II vieta;
Lindai Popovai – II vieta;
Pateicība skolotājai Aļonai Vīndedzei!

Attālinātajā mākslu konkursā “Зимові витинанки” /“Ziemas raksti”/,
Kijevā (Ukraina), 14.02.2022.

Agnesei Korņejevai – I vieta;

Vladislavai Skurjatei – II vieta
IV Latgales jauno vijolnieku konkursā, Ludzā, 14.03.2022.
Vladislavai Skurjatei – I vieta;
Agnesei Korņejevai – Ivieta;
Margaritai Romanovskai – III vieta

Starptautiskajā jauno stīgu instrumentu izpildītāju konkursā “Diena su
lietuviška pjese 2022” /”Lietuvas dziesmu diena 2022”/, Viļņā (Lietuva),
04.04.2022.

Vladislavai Skurjatei – I vieta
Pateicība skolotājai Jeļenai Skurjatei un koncertmeistarēm Annai
Korņejevai un Aļonai Vīndedzei!

Liepājas III Starptautiskajā pianistu konkursā "Piano frequency" 2022,
Liepājā 24.-26.01.2022.

Dārtai Kristīnei Ozoliņai - III vieta C grupā
XII Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā, Rīgā 12.-
23.03.2022.

Dārtai Kristīnei Ozoliņai - II vieta IV grupā
Pateicība skolotājai Ligitai Tuntulei!
Rūdolfam Pusbarniekam – III vieta

VI Starptautiskajā mūzikas konkursā jaunajiem talantiem “Nouvelles
Etoiles” (Parīze, Francija).

Rūdolfam Pusbarniekam - I vieta
Jautrītes Putniņas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā
Rūdolfam Pusbarniekam - III vieta
Pateicība skolotājai Aļonai Vīndedzei!
Noslēgsim konkursu serpentīnu ar skolotājas Antras Korņejevas
klavierspēles klases audzēkņu sasniegumiem.

Milanai Černovai - Jautrītei Putniņai veltītītajā Starptautiskajā jauno
pianistu konkursā Valmierā
- II vieta;

XII Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā Rīgā 12. -23.
03. 2022. –
III vieta;
II Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno pianistu konkursā Daugavpilī 02.
04. 2022. –
I vieta;
XII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA
Daugavpilī 08. 04. 2022. –
I vieta un balva par Franča Šūberta
skaņdarba labāko atskaņojumu.

Elzai Eglītei6. Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu
konkursā Siguldā 15. 03. 2022. –
III vieta;
XII Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā Rīgā 12.- 23.
2022. –
Atzinība;
II Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno pianistu konkursā Daugavpilī 02.
04. 2022.
I vieta;
Klavieru duetam Milanai Černovai un Elzai Eglītei – II Starptautiskajā
Oskara Stroka Jauno pianistu konkursā 02. 04. 2022.
I vieta;
Elīnai Beļinskai XII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA
MUSICA Daugavilī 08. 04. 2022. –
Atzinība;
Madarai Kalvišai – II Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno pianistu
konkursā Daugavpilī 02. 04. 2022
. –II vieta;
Samantai KuročkinaiII Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno pianistu
konkursā Daugavpilī 02. 04. 2022.
II vieta;
Oskaram Grinšponam II Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno
pianistu konkursā Daugavpilī 02. 04. 2022. –
II vieta;
Lienei Bīrītei II Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno pianistu
konkursā Daugavpilī 02. 04. 2022.
II vieta;
Pateicība un BRAVO skolotājai Antrai Korņejevai!!!
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vadība izsaka pateicību
pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem par košo kopdarbu!

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka