Izskanējis Arvīda Žilinska VII jauno vokālistu konkurss
02.06 2022

Izskanējis Arvīda Žilinska VII jauno vokālistu konkurss

Maija vidū mūsu skola vēl vairāk piepildījās ar skanīgām bērnu un jauniešu
balsīm, jo Jēkabpilī notika Arvīda Žilinska VII jauno vokālistu konkursu. Viens
no konkursa galvenajiem mērķiem - saglabāt un popularizēt komponista
Arvīda Žilinska mūzikas mantojumu.
Konkursā piedalījās 23 Latvijas mūzikas skolas no Mērsraga, Rīgas,
Jelgavas, Ludzas, Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras, Smiltenes, Gaujienas,
Preiļiem, Ilūkstes, Viesītes, Ķekavas, Pļaviņām, Lielvārdes, Ogres, Mārupes,
Kuldīgas un Jēkabpils, kopā pulcējot 67 dalībniekus.
Dalībnieki startēja 3 vecuma grupās, katrā izpildot obligāto komponista Arvīda
Žilinska dziesmu un brīvas izvēles latviešu tautasdziesmu a cappella.
Žūrijas darbu veica Karmene Radovska – Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas
docētāja, Jūrmalas mūzikas vidusskolas solo dziedāšanas pedagogs.
Guntars Ruņģis – Latvijas nacionālās operas solists, Jāņa Zābera fonda
dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs. Vokālais pedagogs.
Iveta Soldāne – Aglonas bazilikas Kora skolas vokālais pedagogs.
Priecājamies par mūsu skolas audzēkņu sasniegumiem konkursā: 5. Kora
klases audzēknis Dāvis Līcītis (vokālais pedagogs un kcm. Anita Cinkmane)
ieguva Galveno balvu B grupā (9-11 gadi).
7.Kora klases audzēkne Līna Gogule (vokālais pedagogs Agnese Levinska,
kcm. Ligita Tuntule) ieguva 3.vietu C1 grupā (12 – 15 gadi).
Paldies par dalību konkursā 2.Kora klases audzēknei Kristai Vidžei (vokālais
pedagogs Anita Cinkmane) un 4.Kora klases audzēknei Agnesei Dzenei
(vokālais pedagogs Diāna Austra Salmiņa).

 Laureātu bildes

Kora nodaļas vārdā vēlos izteikt pateicību ikvienam kolēģim par atsaucību,
iesaistoties konkursa organizēšanā un tā norisē!
Lai skaista, saulaina vasara!


Kora nodaļas vadītāja
Agnese Levinska