Izlaiduma klašu audzēkņi un pedagogi apmeklē “Atvērto durvju dienu”  St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā
05.05 2022

Izlaiduma klašu audzēkņi un pedagogi apmeklē “Atvērto durvju dienu” St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā

2022. gada 20. aprīlī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Atvērto durvju diena, kurā mūzikas skolu audzēkņi tika aicināti piedalīties I kursa ēnošanā, bet pedagogiem tika organizēti profesionālās pilnveides kursi, kuros SBDMV lektori iepazīstināja ar karjeras izvēles īpatnībām, dažādiem karjeras pasākumiem, to organizēšanas iespējām skolās un starptautiskajiem projektiem.

Atvērto durvju dienas ietvaros notika reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts "Muzicējam ar prieku". Koncertā piedalījās audzēkņi no St.Broka Daugavpils MV, Aglonas bazilikas Kora skolas, Dagdas MMS, Špoģu MMS un A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas.

Koncertā labu sniegumu parādīja mūsu skolas audzēkņi - Līva Mitre (8.kora kl.), Dārta Kristīne Ozoliņa (8.klav. kl.), Francis Laizāns un Krišjānis Krēsliņš (8.vijoles kl.), Jānis Žagars (6.saksofona kl.).

Klavierspēles skolotāja Iveta Serkova.