Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas vijoles spēles  pedagoģes Madaras Liepiņas meistarklases
13.11 2023

Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas vijoles spēles pedagoģes Madaras Liepiņas meistarklases

2023. gada 9.novembrī A.Žilinska mūzikas skolā norisinājās pedagoģes Madaras Liepiņas meistarklases vijoles spēlē.

Meistarklasēs tika prezentēts 2022.gada nogalē izdotais R.Muttoni un M.Liepiņas didaktiskais materiāls «Vijolspēles tehnikas pilnveidošana« 3 daļās (Musica Baltica), kam sekoja darbs ar audzēkņiem no Kokneses Mūzikas skolas un A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas.

Meistarklases bija vērojamas arī online, kurām sekoja līdzi pedagogi no visas Latvijas –Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Līvānu, Krāslavas, Rīgas, Ogres, Madlienas un Viļakas mūzikas skolām.

Darbā ar jaunajiem vijolniekiem tika aplūkotas un apspriestas tehniskā un muzikālā aspekta problemātikas, kā arī noslēgumā ar pedagogiem diskutēts par latviešu un pasaules vijolskolu aktualitāti mūsdienās.

Audzēkņus meistarklasēm sagatavoja Kokneses Mūzikas skolas ped. Ieva Bērziņa un Jēkabpils Mūzikas skolas pedagogi Jeļena Skurjate, Madara Liepiņa un koncertmeistare Anna Korņejeva.

Īpašs paldies A.Žilinska Mūzikas skolas organizatoru un tehnikas nodrošinātāju grupai un skolas direktorei Smaidai Ščerbickai!

 

Vijoles spēles pedagoģe Madara Liepiņa