“Ziemassvētku brīnumu gaidot…”
24.12 2022

“Ziemassvētku brīnumu gaidot…”

Gada nogalē uz koncertu “Ziemassvētku brīnumu gaidot…” aicināja paši mazākie mūzikas skolas audzēkņi – sagatavošanas klases grupa “Spārītes un sienāzīši” (4 – 5 gadi) un 1., 2. kora klases ansamblis.

Sagatavošanas klases bērni dziedāja dziesmas par sniedziņu, piparkūku cepšanu, Ziemassvētku eglīti un dāvanām.

Skanot skaņdarbiem – “Itāļu polka” un “Mazais orķestris”, bērni ar aizrautību muzicēja, spēlējot ritma pavadījumu ar dažādiem mūzikas instrumentiem (bungas, šeikeri, trijstūris, kociņi).

Kā vēlējumu visiem klātesošajiem, grupas “Spārītes un sienāzīši” bērni priekšnesuma beigās nodziedāja dziesmu “Priecīgi Ziemassvētki”.

Koncerta programmu kuplināja klavierspēles audzēknes Lauma Avena (2.kl.) un Melānija Griška (1.kl.), spēlējot gan solo, gan duetā.

Klātesošos aizkustināja un priecēja dziesma “Reiz mežā dzima eglīte”, kuru spēlēja un dziedāja ansamblis - vijoles spēles sagatavošanas klases audzēknes Māra Jaunzema un Klēra Pavļukeviča, Klēras mamma Indra (flauta), 1.akordeona klases audzēknis Valters Graudums, vijoles spēles skolotāja Jeļena Skurjate un koncertmeistare Iveta Serkova.

Bērni ar interesi klausījās saksofona spēles 2.klases audzēkņa Dāvida Šagarova atskaņoto E. Elgara skaņdarbu “Cerību zeme”.

Koncerta noslēgumā 1., 2. kora klases ansamblis dziedāja E.Valtera dziesmu “Zīlīte” un G.Freidenfelda dziesmu “Ziemassvētku laiks”, kura īpaši patika klausītājiem.

Paldies skolotājiem – Aļonai Vīndedzei, Antrai Korņejevai, Zitai Tišutinai, Ivetai Serkovai, Silvijai Stradei, Jeļenai Skurjatei, Diānai Austrai Salmiņai un Jānim Briškam, par ieguldīto darbu koncerta sagatavošanā!

Ļoti priecēja, ka koncerts bija kupli apmeklēts!

Vēlam visiem koncerta dalībniekiem un klausītājiem, lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru sirdi, nes prieku, mīlestību un gaismu katrā mājā!

 

Skolotāja Silvija Strade