Jaunumi

Aktualitātes un notikumi mūsu skolā

Virtuāls projekts - koncerts ,,Dzimtā mūzika”

Janvārī Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavieru nodaļa saņēma uzaicinājumu piedalīties kopējā projektā ar Broņusa Jonuša Viļņas mūzikas skolu. Virtuālā projekta-koncerta ,,Dzimtā mūzika” mērķis popularizēt latviešu un lietuviešu mūsdienu komponistu klavieru skaņdarbus bērniem. Notika trīs mēnešus ilgs sagatavošanās darbs un 23.aprīlī 12.0..

Lasīt vairāk
27.04.2021

Noslēguma eksāmenu un ieskaišu organizēšana un vērtēšana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 25.03.2021. Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – LNKC) sagatavoto informāciju izglītības iestādēm „Par 2020./2021. mācību gada noslēguma plānošanu”, 02.04.2021. LNKC noteiktajām vadlīnij..

Lasīt vairāk
23.04.2021

Sirsnīgi sveicam Stīgu instrumentu spēles - vijoles klases audzēknes

Lepojamies ar vijoles klases audzēkni Vladislavu Skurjati ar iegūto 1. vietu un Agnesi Korņejevu ar iegūtu Grand Prix 2.Starptautiskajā festivālā/konkursā Ukrainā “Веселкова мрия”, kā arī apsveicam vijoles spēles skolotāju Jeļenu Skurjati ar audzēkņu panākumiem.  Īpaši panākumi - 1. vieta 5. Starptautiskajā konkursā Baltkrievijā Minskā “Mир искусст..

Lasīt vairāk
19.04.2021
 

Par skolu

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola ir skanīga un koša. Tā sadzīvo ar blakusesošā Jēkabpils Svētā Gara klostera zvaniem, Daugavas mainīgo dabu un trokšņaino ielu. Mūzikas instrumentu skaņas, bērnu balsis, orķestru un koru skanējums atdzīvina  Brīvības ielas daļu, dāvājot pilsētas sabiedrībai svētku noskaņu arī ikdienā.

Apdzīvojam divas ēkas Brīvības 198 un Brīvības 203. Skolā ir divas kamerzāles, 25 mājīgas, gaišas mācību telpas, kurās notiek ne tikai mācību darbs, bet mutuļo arī aktīva koncertdzīve.

 Mūsu skola lepojas ar draudzīgu un augsti profesionālu skolotāju saimi, izpalīdzīgu tehnisko personālu, sirsnīgiem, jaukiem, atsaucīgiem bērniem un talantīgiem, dzīvespriecīgiem jauniešiem!

Turam godā komponista Arvīda Žilinska vārdu un piemiņu!

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka

Lasīt vairāk Kontakti

Programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Klavierspēles nodaļa

Klavierspēles nodaļa

Taustiņinstrumentu spēle

Klavieres ir viens no populārākajiem mūzikas instrumentiem.  Apbrīnojami daudzveidīgs un izteiksmīgs instruments, k..

Akordeona spēle

Akordeona spēle

Taustiņinstrumentu spēle

Akordeons ātri izplatījās visā Eiropā un ieguva plašu pielietojumu brīvā laika pavadīšanai, gadatirgos un ..

Vijoles pēle

Vijoles pēle

Stīgu instrumentu spēle

Vijole ir stīgu instruments, kas tiek spēlēts ar lociņu. Nevienam citam mūzikas instrumentam nav bijusi tik nozīmīga lom..

Čella spēle

Čella spēle

Stīgu instrumentu spēle

Čells ir stīgu mūzikas instruments, kas ir daudz lielāks par vijoli. To spēlē, turot vertikāli, balstot pret zemi ar met..

Kontrabasa spēle

Kontrabasa spēle

Stīgu instrumentu spēle

Kontrabass ir lielākais stīgu instruments ar viszemāko skaņu, kuru izmanto mūsdienu simfoniskajos orķestros, kā arī dažā..

Klarnetes spēle

Klarnetes spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Klarnete ir koka pūšamais mūzikas instruments, kas tiek spēlēts ar vienkāršu bambusniedres mēlīti. Klarnet..