Jaunumi

Aktualitātes un notikumi mūsu skolā

9. Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss

No 18. – 20. oktobrim videoieraksta formātā norisinājās 9. Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss solo un klavieru ansambļa kategorijās. No Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas konkursā solo kategorijā piedalījās 2. klases audzēknis Rūdolfs Pusbarnieks (skolotāja Aļona Vīndedze), kā arī  klavieru ansamblis Elza Eglīte un Alise Zvejniece ..

Lasīt vairāk
27.10.2020

Pēcpusdiena kopā ar komponistu Pēteri Vasku

Viņš ir viens no pirmajiem latviešu komponistiem, kura mūzika izskanējusi vistālāk pasaulē, un pats pirmais, par kura radošā mantojuma publicēšanu rūpējas nozīmīga izdevniecība Eiropā.  Taču, lai kāda būtu Vaska muzikālā valoda, tās uzdevums radošā mūža garumā palicis nemainīgs – uzrunāt cilvēka dvēseli. Komponista Pētera Vaska sirsnīgais stāstījum..

Lasīt vairāk
26.10.2020

Informācija audzēkņiem un viņu vecākiem!

CIENĪJAMIE AUDZĒKŅI UN VECĀKI! Informējam, ka 2020.gada 13.oktobrī veikti Ministru kabineta 09.06.2020.  noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) grozījumi. Saskaņā ar noteikumu grozījumiem A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā no 2020.gada 17. oktobra līdz 2020.gada 6. n..

Lasīt vairāk
15.10.2020
 

Par skolu

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola ir skanīga un koša. Tā sadzīvo ar blakusesošā Jēkabpils Svētā Gara klostera zvaniem, Daugavas mainīgo dabu un trokšņaino ielu. Mūzikas instrumentu skaņas, bērnu balsis, orķestru un koru skanējums atdzīvina  Brīvības ielas daļu, dāvājot pilsētas sabiedrībai svētku noskaņu arī ikdienā.

Apdzīvojam divas ēkas Brīvības 198 un Brīvības 203. Skolā ir divas kamerzāles, 25 mājīgas, gaišas mācību telpas, kurās notiek ne tikai mācību darbs, bet mutuļo arī aktīva koncertdzīve.

 Mūsu skola lepojas ar draudzīgu un augsti profesionālu skolotāju saimi, izpalīdzīgu tehnisko personālu, sirsnīgiem, jaukiem, atsaucīgiem bērniem un talantīgiem, dzīvespriecīgiem jauniešiem!

Turam godā komponista Arvīda Žilinska vārdu un piemiņu!

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka

Lasīt vairāk Kontakti

Programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Klavierspēles nodaļa

Klavierspēles nodaļa

Taustiņinstrumentu spēle

Klavieres ir viens no populārākajiem mūzikas instrumentiem.  Apbrīnojami daudzveidīgs un izteiksmīgs instruments, k..

Akordeona spēle

Akordeona spēle

Taustiņinstrumentu spēle

Akordeons ātri izplatījās visā Eiropā un ieguva plašu pielietojumu brīvā laika pavadīšanai, gadatirgos un ..

Vijoles pēle

Vijoles pēle

Stīgu instrumentu spēle

Vijole ir stīgu instruments, kas tiek spēlēts ar lociņu. Nevienam citam mūzikas instrumentam nav bijusi tik nozīmīga lom..

Čella spēle

Čella spēle

Stīgu instrumentu spēle

Čells ir stīgu mūzikas instruments, kas ir daudz lielāks par vijoli. To spēlē, turot vertikāli, balstot pret zemi ar met..

Kontrabasa spēle

Kontrabasa spēle

Stīgu instrumentu spēle

Kontrabass ir lielākais stīgu instruments ar viszemāko skaņu, kuru izmanto mūsdienu simfoniskajos orķestros, kā arī dažā..

Klarnetes spēle

Klarnetes spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Klarnete ir koka pūšamais mūzikas instruments, kas tiek spēlēts ar vienkāršu bambusniedres mēlīti. Klarnet..