Jaunumi

Aktualitātes un notikumi mūsu skolā

Pavasari ieskandina Aiviekstes lakstīgalas

27. aprīlī Meirānu Kalpaka pamatskolā 24. reizi norisinājās zēnu vokālistu konkurss Aiviekstes lakstīgalas.  Konkurss veltīts operdziedātājam Jānim Zāberam.    Jaunie dziedātāji sacentās  4 vecuma grupās un saskaņā ar konkursa nolikumu dziedāja 2 dziesmas: latviešu tautasdziesmu a capella un latviešu komponista ori..

Lasīt vairāk
06.05.2019

Lidojums dziesmu spārniem...

25. aprīlī Rokišķu Rudolfo Lymano mūzikas skola rīkoja IX Starptautisko vokālās mūzikas konkursu "Lekime dainu sparnais".   Konkurss notika četrās vecuma grupās -  solistiem, duetiem, ansambļiem. Katrs dalībnieks un kolektīvs uzstājās ar divām dziesmām: savas valsts tautasdziesmu a capella un brīvas izvēles dziesmu. ..

Lasīt vairāk
02.05.2019

Panākumi Starptautiskajā akordeonistu konkursā "Naujene – 2019"

2019. gada 1. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centra zālē notika XVII Starptautiskais  akordeonistu - solistu konkurss "Naujene 2019", kurā piedalījās 146 dalībnieki no 9 valstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Francijas, Vācijas un Ukrainas), kas pārstāvēja 61 mūzikas izglītības iestādi. Dalībnie..

Lasīt vairāk
01.05.2019
 

Par skolu

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola ir skanīga un koša. Tā sadzīvo ar blakusesošā Jēkabpils Svētā Gara klostera zvaniem, Daugavas mainīgo dabu un trokšņaino ielu. Mūzikas instrumentu skaņas, bērnu balsis, orķestru un koru skanējums atdzīvina  Brīvības ielas daļu, dāvājot pilsētas sabiedrībai svētku noskaņu arī ikdienā.

Apdzīvojam divas ēkas Brīvības 198 un Brīvības 203. Skolā ir divas kamerzāles, 25 mājīgas, gaišas mācību telpas, kurās notiek ne tikai mācību darbs, bet mutuļo arī aktīva koncertdzīve.

 Mūsu skola lepojas ar draudzīgu un augsti profesionālu skolotāju saimi, izpalīdzīgu tehnisko personālu, sirsnīgiem, jaukiem, atsaucīgiem bērniem un talantīgiem, dzīvespriecīgiem jauniešiem!

Turam godā komponista Arvīda Žilinska vārdu un piemiņu!

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka

Lasīt vairāk Kontakti

Programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Klavierspēles nodaļa

Klavierspēles nodaļa

Taustiņinstrumentu spēle

Klavieres ir viens no populārākajiem mūzikas instrumentiem.  Apbrīnojami daudzveidīgs un izteiksmīgs instruments, k..

Akordeona spēle

Akordeona spēle

Taustiņinstrumentu spēle

Akordeons ātri izplatījās visā Eiropā un ieguva plašu pielietojumu brīvā laika pavadīšanai, gadatirgos un ..

Vijoles pēle

Vijoles pēle

Stīgu instrumentu spēle

Vijole ir stīgu instruments, kas tiek spēlēts ar lociņu. Nevienam citam mūzikas instrumentam nav bijusi tik nozīmīga lom..

Čella spēle

Čella spēle

Stīgu instrumentu spēle

Čells ir stīgu mūzikas instruments, kas ir daudz lielāks par vijoli. To spēlē, turot vertikāli, balstot pret zemi ar met..

Kontrabasa spēle

Kontrabasa spēle

Stīgu instrumentu spēle

Kontrabass ir lielākais stīgu instruments ar viszemāko skaņu, kuru izmanto mūsdienu simfoniskajos orķestros, kā arī dažā..

Klarnetes spēle

Klarnetes spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Klarnete ir koka pūšamais mūzikas instruments, kas tiek spēlēts ar vienkāršu bambusniedres mēlīti. Klarnet..