Jaunumi

Aktualitātes un notikumi mūsu skolā

Panākumi konkursā “Stīgo, Radi Bolderājā!”

Mani sauc Vladislava Skurjate. Mācos Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā 3.vijoles klasē pie skolotājas Jeļenas Skurjates. Maijā piedalījos Jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Stīgo, Radi Bolderājā!” 1. vecuma grupā (2.-3.klase). Konkurss notika attālināti, iepriekš veicām uzstāšanās videoierakstu un nosūtījām to konkursa organizatoriem. Bija..

Lasīt vairāk
18.05.2022

Portimaunas (Portugāle) Mūzikas akadēmijas pedagogu viesošanās A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

19.un 22. aprīlī A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā viesojās četri Portimaunas (Portugāle) Mūzikas akadēmijas pedagogi. Pirmajā viesošanās dienā ciemiņi iepazinās ar komponista A.Žilinska piemiņas klasi, kur klausījās ped. Annas Korņejevas ērģeļu spēlē. Portugāļu pedagogi apmeklēja arī ped. Diānas Austras Salmiņas un Annas Korņejevas nodarbības ar ..

Lasīt vairāk
05.05.2022

Izlaiduma klašu audzēkņi un pedagogi apmeklē “Atvērto durvju dienu” St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā

2022. gada 20. aprīlī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Atvērto durvju diena, kurā mūzikas skolu audzēkņi tika aicināti piedalīties I kursa ēnošanā, bet pedagogiem tika organizēti profesionālās pilnveides kursi, kuros SBDMV lektori iepazīstināja ar karjeras izvēles īpatnībām, dažādiem karjeras pasākumiem, to organizēšanas iespēj..

Lasīt vairāk
05.05.2022
 

Par skolu

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola ir skanīga un koša. Tā sadzīvo ar blakusesošā Jēkabpils Svētā Gara klostera zvaniem, Daugavas mainīgo dabu un trokšņaino ielu. Mūzikas instrumentu skaņas, bērnu balsis, orķestru un koru skanējums atdzīvina  Brīvības ielas daļu, dāvājot pilsētas sabiedrībai svētku noskaņu arī ikdienā.

Apdzīvojam divas ēkas Brīvības 198 un Brīvības 203. Skolā ir divas kamerzāles, 25 mājīgas, gaišas mācību telpas, kurās notiek ne tikai mācību darbs, bet mutuļo arī aktīva koncertdzīve.

 Mūsu skola lepojas ar draudzīgu un augsti profesionālu skolotāju saimi, izpalīdzīgu tehnisko personālu, sirsnīgiem, jaukiem, atsaucīgiem bērniem un talantīgiem, dzīvespriecīgiem jauniešiem!

Turam godā komponista Arvīda Žilinska vārdu un piemiņu!

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka

Lasīt vairāk Kontakti

Programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Klavierspēles nodaļa

Klavierspēles nodaļa

Taustiņinstrumentu spēle

Klavieres ir viens no populārākajiem mūzikas instrumentiem.  Apbrīnojami daudzveidīgs un izteiksmīgs instruments, k..

Akordeona spēle

Akordeona spēle

Taustiņinstrumentu spēle

Akordeons ātri izplatījās visā Eiropā un ieguva plašu pielietojumu brīvā laika pavadīšanai, gadatirgos un ..

Vijoles pēle

Vijoles pēle

Stīgu instrumentu spēle

Vijole ir stīgu instruments, kas tiek spēlēts ar lociņu. Nevienam citam mūzikas instrumentam nav bijusi tik nozīmīga lom..

Čella spēle

Čella spēle

Stīgu instrumentu spēle

Čells ir stīgu mūzikas instruments, kas ir daudz lielāks par vijoli. To spēlē, turot vertikāli, balstot pret zemi ar met..

Kontrabasa spēle

Kontrabasa spēle

Stīgu instrumentu spēle

Kontrabass ir lielākais stīgu instruments ar viszemāko skaņu, kuru izmanto mūsdienu simfoniskajos orķestros, kā arī dažā..

Klarnetes spēle

Klarnetes spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Klarnete ir koka pūšamais mūzikas instruments, kas tiek spēlēts ar vienkāršu bambusniedres mēlīti. Klarnet..