Jaunumi

Aktualitātes un notikumi mūsu skolā

Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerti Jēkabpils pilsētas baznīcās.

  Nometa saule pa mākoņu spraugām dzeltenus ielāpus Zaļajā zālē, uzartos laukos. Savācu plūstošo, kaistošo dzintaru visos tukšajos traukos. Visus prāta un dvēseles brīvos kaktus piekrāvu pilnus, Lai tumšos un vējainos rudens vakaros un garajās ziemas naktīs Var pasmelt un veldzēties zudušās vasaras viļņos. /Junipers/   Vasaras krāšņums, gaismas pār..

Lasīt vairāk
13.07.2022

Dižās māsas - mūzika un vasara.

Ir vasaras vidus, taču mūzikas instrumentu skaņas skolā nerimst. Kamerorķestra dalībnieki kuplā skaitā ir pulcējušies uz dienas nometni vai drīzāk – meistardarbnīcām. Šo jauno mūziķu saimi kopā saturēja kamerorķestra diriģents un pedagogs Mārtiņš Bergs, bet par saturīgu laika pavadīšanu pēc mēģinājumiem domāja skolas direktore Smaida Ščerbicka. Lie..

Lasīt vairāk
04.07.2022

Pianistiem izcili rezultāti mācību gada izskaņā

Ar izciliem panākumiem noslēgusies klavierspēles audzēkņu Rūdolfa Pusbarnieka (3.klase), Loretas Lazdiņas (6.klase) un Juliannas Serafimas Grāvītes (7.klase) dalība Starptautiskajā jauno izpildītāju - pianistu konkursā ,,Muzikālais pavasaris”, kas norisinājās attālināti Paņevežas mūzikas skolā (Lietuva) 2022.gada 13.maijā. Rūdolfs  Pusbarnieks un L..

Lasīt vairāk
22.06.2022
 

Par skolu

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola ir skanīga un koša. Tā sadzīvo ar blakusesošā Jēkabpils Svētā Gara klostera zvaniem, Daugavas mainīgo dabu un trokšņaino ielu. Mūzikas instrumentu skaņas, bērnu balsis, orķestru un koru skanējums atdzīvina  Brīvības ielas daļu, dāvājot pilsētas sabiedrībai svētku noskaņu arī ikdienā.

Apdzīvojam divas ēkas Brīvības 198 un Brīvības 203. Skolā ir divas kamerzāles, 25 mājīgas, gaišas mācību telpas, kurās notiek ne tikai mācību darbs, bet mutuļo arī aktīva koncertdzīve.

 Mūsu skola lepojas ar draudzīgu un augsti profesionālu skolotāju saimi, izpalīdzīgu tehnisko personālu, sirsnīgiem, jaukiem, atsaucīgiem bērniem un talantīgiem, dzīvespriecīgiem jauniešiem!

Turam godā komponista Arvīda Žilinska vārdu un piemiņu!

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka

Lasīt vairāk Kontakti

Programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Klavierspēles nodaļa

Klavierspēles nodaļa

Taustiņinstrumentu spēle

Klavieres ir viens no populārākajiem mūzikas instrumentiem.  Apbrīnojami daudzveidīgs un izteiksmīgs instruments, k..

Akordeona spēle

Akordeona spēle

Taustiņinstrumentu spēle

Akordeons ātri izplatījās visā Eiropā un ieguva plašu pielietojumu brīvā laika pavadīšanai, gadatirgos un ..

Vijoles pēle

Vijoles pēle

Stīgu instrumentu spēle

Vijole ir stīgu instruments, kas tiek spēlēts ar lociņu. Nevienam citam mūzikas instrumentam nav bijusi tik nozīmīga lom..

Čella spēle

Čella spēle

Stīgu instrumentu spēle

Čells ir stīgu mūzikas instruments, kas ir daudz lielāks par vijoli. To spēlē, turot vertikāli, balstot pret zemi ar met..

Kontrabasa spēle

Kontrabasa spēle

Stīgu instrumentu spēle

Kontrabass ir lielākais stīgu instruments ar viszemāko skaņu, kuru izmanto mūsdienu simfoniskajos orķestros, kā arī dažā..

Klarnetes spēle

Klarnetes spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Klarnete ir koka pūšamais mūzikas instruments, kas tiek spēlēts ar vienkāršu bambusniedres mēlīti. Klarnet..