Virtuāls projekts - koncerts ,,Dzimtā mūzika”
27.04 2021

Virtuāls projekts - koncerts ,,Dzimtā mūzika”

Janvārī Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavieru nodaļa saņēma uzaicinājumu piedalīties kopējā projektā ar Broņusa Jonuša Viļņas mūzikas skolu. Virtuālā projekta-koncerta ,,Dzimtā mūzika” mērķis popularizēt latviešu un lietuviešu mūsdienu komponistu klavieru skaņdarbus bērniem.

Notika trīs mēnešus ilgs sagatavošanās darbs un 23.aprīlī 12.00 šī satikšanās tiešsaistē notika. No mūsu skolas projektā piedalījās 7 klavierspēles audzēkņi: Ričards Bīrītis 2.kl.; Milana Černova 4.kl.; Samanta Kuročkina 5.kl.; Elza Eglīte 5.kl.; Alise Zvejniece 5.kl.; Loreta Lazdiņa 5.kl.; Dārta Kristīne Ozoliņa 7.kl.

Katras skolas klavieru nodaļa pastāstīja par savas valsts komponistiem, kā arī atskaņoja šo komponistu mūziku. Bija interesanti klausīties mūsdienu lietuviešu skaņdarbus un dzirdēt, kā spēlē bērni Lietuvā. Lietuvieši bija sagatavojuši ļoti interesantu prezentāciju par komponistiem, rādot dažādas fotogrāfijas un intervijas.

Domāju, ka projekts izdevās. Ceram, ka turpmāk varēsim satikties arī klātienē. Liels paldies skolotājām, kuras atbalstīja šo projektu: Antrai Korņejevai, Ligitai Tuntulei un Ivetai Sekovai. Liels paldies programmas pieteicējai Zitai Tišutinai.

Šo koncertu var noskatīties un noklausīties, nospiežot uz šīs saites:

https://www.youtube.com/watch?v=x8n60VOMveE

Klavieru nodaļas vadītāja Gunta Davidovska

Pateicība no Broņusa Jonuša Viļņas mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītājas Giedre Daugelene:

Paldies par tik profesionālu koncertu un sirsnīgu uzņemšanu. Jūsu bērni ir pārsteidzoši, mums ir daudz jāmācās no jums. Mēs ceram uz tikšanos klātienē un turpmāku sadarbību.