Izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēles nodaļas vēsture aizsākas līdz ar skolas dibināšanu 1957.gadā. Toreiz mācības notika tagadējā Jēkabpils Tautas namā un bija tikai viens instruments. Klavieru klasē tika uzņemti dažāda vecuma audzēkņi no 7 līdz pat 18 gadiem. Mācības notika gan dienas, gan vakara grupā.

Viena no pirmajām klavierspēles skolotājām bija Aurora Zakovica un Maruta Apsolone.

Šobrīd taustiņinstrumentu nodaļas vadītāja ir Gunta Davidovska.

Kopš 2017./2018.m.g. Aknīstes filiālē ir atvērta klavieru klase.

Sākoties 2021./2022. m.g. skolā ir iespēja apgūt arī ērģeļspēli.

Klavierspēles pedagogi:

 • Inese Briņķe
 • Anita Cinkmane
 • Sarmīte Čakša
 • Gunta Davidovska
 • Anita Godiņa
 • Viola Jasmane
 • Anna Korņejeva
 • Antra Korņejeva
 • Daiga Martinsone
 • Leone Pauniņa
 • Iveta Serkova
 • Zita Tišutina
 • Ligita Tuntule
 • Aļona Vīndedze

Ērģeļspēles pedagogi:

 • Baiba Ozoliņa

TRADĪCIJAS

Par nodaļas tradīciju kļuvuši vairāki pasākumi. Skolā jau septiņas reizes ir norisinājies Starptautiskais Arvīda Žilinska jauno pianistu konkurss. Notiek komponista atceres koncerti, sirsnīgas tikšanās ar komponista dēla Valta Žilinska ģimeni Saukas pagasta Lejas Arendzānos. Novembra svētkus gaidot – latviešu klaviermūzikas koncerti Dzimis Latvijā. Kā tradīcija ir katra klavieru nodaļas pedagoga klases audzēkņu atklātie koncerti pavasarī.

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLES ABSOLVENTI