Stīgu nodaļas vēsture

Stīgu nodaļas vēsture aizsākās 1960.gadā. Vijoļspēli mācīja tikai divi skolotāji -  Elmārs Krūmiņš un Faina Gordons. Audzēkņu skaits bija ļoti neliels. Lielu ieguldījumu stīgu nodaļas attīstībā deva Mirjama Ģiršone. Viņas darbs mūzikas skolā aizsākās 1970.gadā. Vijoļspēles klases audzēkņi sāka spēlēt ne tikai solo skaņdarbus, bet arī piedalījās dažādos kameransambļos. 1973. gadā tika izveidota čella klase un pirmā skolotāja bija Tamāra Žiļcova, bet vēlāk 1974.gadā darbu sāka arī skolotājs Aleksandrs Smirnovs. 1978.gadā stīgu nodaļā, kurā uz to brīdi strādāja tikai viens skolotājs, mazajam kolektīvam pievienojās skolotāja Dina Ginzburga. 1978. gadā skolā darbu uzsāk  Leonora Eižvērtiņa. Turpmāk stīgu nodaļas čella klasē strādāja Silva Sidorāne, Iveta Gabrāne, Olita Klindžāne – Klinšāne, Ieva Krūkliņa, Mārtiņš Blumbergs. Arī kontrabasa spēli pasniedza Mārtiņš Blumbergs. Vijoļspēles skolotāji, kuri ierakstījuši savu vārdu mūzikas skolas vēsturē ir arī Ilona Priedīte, Alberts Šulmans un Helju Grīnberga.  Ilgus gadus stīgu instrumentu nodaļu vadīja vijoļspēles pedagoģe Ilona Priedīte. Šobrīd stīgu nodaļā strādā vijoļspēles skolotāji Jeļena Skurjate, Sarmīte Viola Kokamegi  un mūsu skolas absolvents, šobrīd JVLMA students Inguss Grīnbergs. Kopš 2013./2014.mācību gada Čella klase pieder Maijai Kalniņai. 2002.gadā skolā tika izveidots skolas kamerorķestris un audzēkņi, kuri sasnieguši zināmu meistarību, savas prasmes var pilnveidot spēlējot kamerorķestrī.