Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa.

1968.gadā Jēkabpils mūzikas skolā dibināja Pūšaminstrumentu nodaļu skolotāja Ēvalda Korsaka vadībā. Pirmie audzēkņi mācījās klarnetes un trompetes specialitātēs.

1972.g. pūšaminstrumentu nodaļā audzēkņi sāka apgūt mežraga spēli, 1973.g.  – trombona un flautas spēli.

1980.g. skolotājs Aivars Cepītis atvēra obojas un fagota klasi.

1981.g. skolotājs Šamils Mustafins sāka vadīt sitaminstrumentu klasi un no tā brīža pūšaminstrumentu nodaļu pārdēvēja par pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu.

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu kopā ir absolvējuši 237 audzēkņi. Visvairāk jauno mūziķu ir beiguši flautas spēli – 73. Mūzikas ceļu izvelējušās 8 absolventes – Smaida Ščerbicka, Santa Stalidzāne, Eva Jevstigņejeva, Olga Ridzevska, Madara Briška, Iveta Baltgaile, Žanete Podniece, Marita Gaidaša. Arī citu  pūšaminstrumentu spēles absolventi  turpinājuši izglītoties mūzikas jomā -  Aigars Godiņš, Valdis Zvaigzne, Gints Ratnieks, Toms Rēķis, Jānis Danevičs.

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā ir strādājuši tādi pedagogi kā Ēvalds Korsaks, Aivars Cepītis, Arnis Eizenbergs, Jānis Pavlovskis, Gundars Rijnieks, Vilnis Borovskis, Jānis Gavars, Uldis Sebris, Arnis Biķis, Jānis Grahoļskis, Šamils Mustafins, Boriss Djačenko, Aleksandrs Vanjagins, Jānis Gavars, Aigars Godiņš, Olga Oškukova.

Šobrīd Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā audzēkņus māca Smaida Ščerbicka, Diāna Pavlovska, Kārlis Strazdiņš, Antons Zaharāns, Vitālijs Davidovskis un Jānis Briška.

Saksofona klase.

1998.gadā mūzikas skolā sāka strādāt  saksofona un klarnetes spēles skolotājs Jānis Briška. Līdz ar viņa atnākšanu, ļoti populārs instruments kļuva saksofons. Šobrīd mūzikas skolā saksofonu apgūst 16 jaunie saksofonisti, bet kopš 1998.gada saksofona spēli ir apguvuši vairāk kā 30 audzēkņi.

Ar saksofonu saistās aktīva koncertdarbība un  Pūšaminstrumentu nodaļas sasniegumi dažādos konkursos. Annija Briška, Artūrs Vīndedzis, Ralfs Jakovļevs, Jānis Žagars, Lauma Kalniņa, mūzikas skolas saksofonu kvartets ir ieguvuši godalgotas vietas vairākos Valsts un Starptautiskos konkursos.