Vokālā mūzika - kora klase

Vokālā mūzika - kora klase

Vokālā mūzika

Kora klase Jēkabpils BMS tika atvērta 1975.g. Kora klases audzēkņiem specialitātes un solfedžo nodarbības vadīja ped. Māra Skudra.

Jēkabpils mūzikas skolas Viesītes filiāles darbība aizsākās 1988.gadā, kad vairāki audzēkņi apguva mūzikas teorētiskos priekšmetus un klavierspēli savā dzīves vietā – Viesītē. Ar bērniem strādāja skolotāja Natālija Šimanauska.

Realizējot novadu reformu Latvijā, 2008.gadā uz Jēkabpils mūzikas skolas Viesītes filiāles bāzes tika dibināta Viesītes Mūzikas un mākslas skola.

Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāle izveidota 1989.gadā Aknīstē Skolas ielā 1, kur kā pirmie pedagogi strādā Leone Pauniņa, vēlāk arī Kristīne Deksne (1996) un Irita Skudra.

1998.- 2003.g. kora klase tiek atvērta arī Sēlpilī, ped. Linda Briška.

Jēkabpils mūzikas skolai 2002./2003. Mācību gada sākumā piešķirts komponista – novadnieka Arvīda Žilinska vārds. Aicinot iepazīt A.Žilinska skaņdarbus, kopš 1999.gada tiek rīkots Starptautiskais A.Žilinska jauno vokālistu konkurss.

Kora nodaļā darbojas dažādi kolektīvi: 1.-2. kora klases ansamblis (ped. A.Grudinska), zēnu koris (ped. A.Grudinska, A.Levinska), 3.-8.kora klases meiteņu koris (ped. D.A.Vaice). Kolektīvi ar labiem panākumiem piedalījušies gan J.Vītola Latvijas mūzikas skolu koru konkursā „Lai skan”, konkursā Daugavpilī „Sudraba zvani”, kā arī dziedājuši koncertos Jēkabpilī un tās apkaimē. Kelektīvi arī piedalījušies Dienvidladgales reģiona mūzikas skolu koru festivālos – koncertos Daugavpilī.

Kora nodaļas audzēkņi ar augstiem sasniegumiem piedalījušies arī dažādos vokālistu konkursos, kur ieguvuši godalgotas vietas. Ar audzēkņiem strādā pedagogi Anita Cinkmane, Agnese Levinska, Diāna Austra Vaice, Madara Ozoliņa (Aknīstes fil.), Agnese Grudinska, Natālija Šimanauska.

 Aknīstes filiālē strādājušas Gunta Pugžle un Vita Viļevko, bet šobrīd iesākto darbu turpina Leone Pauniņa, Viola Jasmane, Madara Ozoliņa, Zita Tišutina, Agnese Grudinska.