Izglītības programmas

Izglītības programmas

 

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā tiek īstenotas šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 

Taustiņinstrumentu spēle:

Klavierspēle, kods 20V 212 01 1 - īstenošanas ilgums 8 gadi;

Mācību priekšmeti - klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana.

 

Akordeona spēle, kods 20V 212 01 1 - īstenošanas ilgums 6 gadi;

Mācību priekšmeti - akordeona spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

Ērģeļspēle, kods 20V 212 01 1 - īstenošanas ilgums 8 gadi;

Mācību priekšmeti - ērģeļspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

 

Stīgu instrumentu spēle:

Vijoles spēle, kods 20V 212 02 1 - īstenošanas ilgums 8 gadi;

Mācību priekšmeti - vijoles spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

Čella spēle, kods 20V 212 02 1 - īstenošanas ilgums 8 gadi;

Mācību priekšmeti - čella spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

 

Pūšaminstrumentu spēle:

Flautas spēle, kods 20V 212 03 1 - īstenošanas ilgums 6 gadi;

Mācību priekšmeti - flautas spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

Klarnetes spēle, kods 20V 212 03 1 - īstenošanas ilgums 6 gadi;

Mācību priekšmeti - klarnetes spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

Saksofona spēle, kods 20V 212 03 1 - īstenošanas ilgums 6 gadi;

Mācību priekšmeti - saksofona spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

Mežraga spēle, kods 20V 212 03 1 - īstenošanas ilgums 6 gadi;

Mācību priekšmeti - mežraga spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

Trompetes spēle, kods 20V 212 03 1 - īstenošanas ilgums 6 gadi;

Mācību priekšmeti - trompetes spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

 

Sitamisntrumentu spēle:

Sitaminstrumentu spēle, kods 20V 212 04 1 - īstenošanas ilgums 6 gadi;

Mācību priekšmeti - sitaminstrumentu spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana.

 

Vokālā mūzika:

Kora klase, kods 20V 212 06 1 - īstenošanas ilgums 8 gadi;

Mācību priekšmeti - dziedāšana, klavieres, ansamblis, koris, diriģēšana, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra.

 

 

Interešu izglītības programmas:

 • Klavierspēle
 • Akordeona spēle
 • Ērģeļspēle
 • Vijoles spēle
 • Čella spēle
 • Saksofona spēle
 • Flautas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Mežraga spēle
 • Trompetes spēle
 • Sitaminstrumentu spēle 
 • Vokālā dziedāšana
 • Ģitāras spēle