I Latvijas trompetes spēles izpildītāju konkurss "Trompetes balss"

Atpapakļ