Arvīda Žilinska V Starptautiskais jauno vokālistu konkurss

Konkursa norise:

10.00 Konkursa atklāšana

10.15 līdz ~ 11.41 Dzied A1; A2

 

12.00 Rezultātu paziņošana A1; A2 grupai

12.15 līdz ~ 15.10 Dzied B1; B2

 

16.10 Rezultātu paziņošana B1; B2 grupai

16.20 līdz ~ 19.00 Dzied C1; C2

 

19.10 Rezultātu paziņošana C1; C2 grupai

19.20 līdz ~ 20.30 Dzied D1; D2

 

20.45 Rezultātu paziņošana.

Konkursa noslēgums.

 

  • Mēģinājumi notiek dzīvās rindas kārtībā pirms katras grupas.
  • Lūgums dalības maksu pārskaitīt līdz š.g. 3.novembrim.

Rekvizīti: Reģ. Nr. 90000045584 AS SEB banka, Jēkabpils fil., konts LV48UNLA0009015130762, kods UNLALV2X

                                                              Lietvede 65233507

 

Obligāto skaņdarbu NOTIS:

Atpapakļ