Klavierspēles nodaļa

Klavieru nodaļas vēsture aizsākas līdz ar skolas dibināšanu 1957. gadā. Toreiz mācības notika tagadējā Jēkabpils Tautas namā un bija tikai viens instruments. Klavieru klasē tika uzņemti dažāda vecuma audzēkņi no 7 līdz pat 18 gadiem. Mācības notika gan dienas, gan vakara nodaļā.

Viena no pirmajām klavierspēles skolotājām bija Aurora Zakovica un Maruta Apsolone. Skolotāji šo gadu laikā ir daudzkārt ir mainījušies, bet strādājuši visilgāk - Nesija Krēmere, Maija Finkmane, Ingūna Dāvida, Daira Karole, Tatjana Mustafina, Alla Bergmane, Diāna Pivovarova, Inga Bartkeviča. 37 gadus klavieru nodaļas darbu ir vadījusi skolotāja Anna Korņejeva. Viņa ir saņēmusi arī Jēkabpils Goda pilsones titulu.

60 gados Jēkabpils mūzikas skolas klavieru nodaļu absolvējuši vairāk kā 400 audzēkņi.

Absolventi – pazīstami profesionāli mūziķi

Vārds, uzvārds Absolvēšanas gads Darba vieta
Skaidrīte (Strode) Pugača 1968./69. Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Gunta (Cimoška) Davidovska 1972./73. A. Žilinska Jēkabpils MS
Diāna (Minakova) Pivovarova 1972./73. ***, Īrija
Inta Jubele 1973./74. Alfr. Kalniņa Cēsu MV
Maija (Rozenberga) Finkmane 1974./75. ***, Izraēla
Anita (Sniķe) Cinkmane 1976./77. A. Žilinska Jēkabpils MS
Silva Pauniņa 1978./79. ASV
Ināra Eglīte 1978./79. Krustpils nov. Sūnu pamatskola
Maija (Malceniece) Kleščevska 1979./80. J. Graubiņa Līvānu MMS
Svetlana Suvorova 1979./80.  
Maija Kondrāte 1979./80. Jēkabpils pamatskola
Tatjana Belugina 1979./80. ***
Laine Zeile 1979./80. Liepāja
Inta Medene 1987./88. A. Žilinska Jēkabpils MS
Aļona (Bīriņa) Vīndedze 1987./88. A. Žilinska Jēkabpils MS
Kristīne Studāne - Indriksone 1989./90. Jēkabpils pamatskola
Natālija Gaļkova 1991./92. Pārdaugavas MMS
Ilze Bērziņa 1996./97.  
Diāna Kregere 1997./98. LNO
Zane Godiņa 2004./05. Pārdaugas MMS
Jekaterina (Bobrovska) Haļiullina 2004./05. Viesītes MMS
Olga Zaiceva 2006./07. Babītes MS
Ginta Meņģele 2006./07. Pļaviņu MS, Viesītes MMS
Mārtiņš Kalējs 2011./12. Studē JVLMA
Olga Kitova 2012./13. Studē JVLMA
Irina Kaļeņika 2012./13. Studē JVLMA

*** Kādreiz strādāja A. Žilinska Jēkabpils MS

Šobrīd  Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā un tās Aknīstes filiālē profesionāli klavierspēli apgūst vairāk kā 90 audzēkņi, viņus māca 12 klavierspēles skolotāji – Anita Cinkmane, Sarmīte Čakša,  Anita Godiņa, Gunta Davidovska, Viola Jasmane, Anna Korņejeva, Antra Korņejeva, Leone Pauniņa, Iveta Serkova, Zita Tišutina, Ligita Tuntule, Aļona Vīndedze.

TRADĪCIJAS

Par tradīciju kļuvuši vairāki pasākumi. Sešas reizes skolā ir norisinājies Starptautiskais Arvīda Žilinska jauno pianistu konkurss. Notiek komponista atceres koncerti Lones KN un Jēkabpilī, sirsnīgas tikšanās ar komponista dēla Valta Žilinska ģimeni Saukas pagasta Lejas Arendzānos. Izskanējuši vairāki jaunāko klašu audzēkņu koncerti Mūzika ar otu 1.semestra noslēgumā, novembra svētkus gaidot - latviešu klaviermūzikas koncerti Dzimis Latvijā. Kā tradīcija ir katra klavieru nodaļas pedagoga klases audzēkņu atklātie koncerti pavasarī.

Piedaloties kopīgos pasākumos, esam ieguvuši draugus mūzikas skolās citās pilsētās – Pļaviņās, Viesītē, Daugavpilī, Rokišķos Lietuvā un citur.

SASNIEGUMI

Augstākie sasniegumi:

1.    Valsts konkursu fināli Rīgā:

 • Laureāti: Juta Davidovska – 3.v., Vita Stalidzāne – 3.v., duets Jevgēnijs Ideļkins un Olga Ivanova – atzinība, duets Roberts Dombrovskis un Vita Stalidzāne – 1.v (it kā neskaitījās valsts konkurss, bet atlase notika caur reģionu).
 • Piedalījušies: Olga Zaiceva, Dana Semjonova, Jevgēnijs Panaščiks, Agnese Ozoliņa – 2 reizes, Zane Godiņa (piedalījās par maksu, jo no reģiona netika izvirzīta), Daniela Grugule – 2 reizes, Kristiāna Podniece, Evelīna Podniece, Linda Popova, Dana Krjaukle, Dārta Kristīne Ozoliņa, Mihails Pranovičs.

Dueti: Dace Vītola un Kristīne Magdalenoka, Juris un Jānis Larnovski, Madara Jakovļeva un Kristīne Zuba.

2.     Lielākie panākumi starptautiskos un valsts nozīmes konkursos:

 • Zane Godiņa – laureāte konkursā Paņevežā;
 • Daniela Grugule – Grand Prix un speciālbalva Latviešu klaviermūzikas konkursā Rīgā;
 • Kristiāna Podniece – 1.v. un speciālbalva IV starptautiskajā jauno pianistu konkursā un piedalīšanās laureātu koncertā kultūras pilī Ziemeļblāzma;
 • Dārta Kristīne Ozoliņa – atzinība konkursā Kaunas Sonorum 2017;
 • Duets K. Podniece un D. Grugule – 1.v. un J. Norviļa balva J. Norviļa Starptautiskajā jauno pianistu konkursā;
 • Duets - K. Podniece un D. Grugule – 1.v. un specbalva 5.Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā un piedalīšanās laureātu koncertā Spīķeru koncertzālē.

2017.gada 27.aprīlī Kristiāna Podniece un Daniela Grugule un viņu skolotāja Antra Korņejeva par izciliem sasniegumiem saņēma Latvijas Kultūras ministrijas apbalvojumu.

Bez jau minētajiem audzēkņiem konkursos panākumus guvuši: Elza Eglīte, Serafima Julianna Grāvīte, Roberts Lācis, Megija Kļaviņa.

Klavieru nodaļas audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas daudzos konkursos:

 • A. Žilinska jauno pianistu konkursos Jēkabpilī;
 • Jēk. Graubiņa jauno pianistu konkursos Līvānos;
 • Latgales jauno pianistu konkursos Balvos;
 • Konkursā Latgales Skicējums;
 • P. Čaikovska klaviermūzikas jauno izpildītāju konkursos Koknesē;
 • Jauno pianistu konkursos Valmierā;
 • Rīgas starptautiskajā jauno pianistu konkursā;
 • Latviešu klaviermūzikas konkursā Rīgā;
 • J. Norviļa starptautiskajā jauno pianistu konkursā Madonā;
 • Konkursā Viva la musica Daugavpilī;
 • Konkursā Daugavpils koncertmeistars;
 • Konkursā Nova musica.