Izglītības programma Akordeona spēle

1958. gadā Jēkabpils bērnu mūzikas skolā tika atvērta tautas instrumentu nodaļas akordeona klase. Pirmais pedagogs bija I. Grīnbergs.

Akordeona spēles pedagogi:

  • Silvija Strade
  • Almaz Shagapov

Akordeona spēles audzēkņi piedalās skolas, pilsētas, novadu rīkotajos koncertos un pasākumos.

Mūsu skolas audzēkņi vasarās piedalījušies akordeonistu izglītojošās nometnēs, organizēti sadraudzības koncerti ar Zanes Ludboržas mūzikas skolu Rēzeknē, ar Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestri un Ugāles Mākslas un Mūzikas skolas mācību orķestri.

AKORDEONA SPĒLES ABSOLVENTI