Zinību diena A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā
25.08 2020

Zinību diena A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā

 Aicinām uz tikšanos

 

1.klases audzēkņus

 

2020.gada 1.septembrī  plkst. 13:30

 

skolas kamerzālē

 

Lai ievērotu MK noteikumu Nr. 360 vispārējās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem,

lūdzam 1.klases audzēkņu vecākus svinīgā pasākuma laikā uzkavēties ārpus skolas telpām.

 

Ar pārējiem audzēkņiem sazināsies instrumenta spēles/ dziedāšanas skolotāji un informēs par mācību stundu norisi.