Vispatiesākais ceļš uz panākumiem, nepārtraukti mēģināt vēlreiz!
05.01 2021

Vispatiesākais ceļš uz panākumiem, nepārtraukti mēģināt vēlreiz!

Starptautiskais online konkurss «#МузыкалкаЛида#– 2020» Baltkrievijā norisinājās no 16.–24. decembrim. Konkursu rīkoja Lidas mūzikas un mākslu skola Baltkrievijā. Lida ir Jēkabpils sadraudzības pilsēta. Konkursā varēja piedalīties jaunie mūziķi 6 vecuma grupās, 7 klasiskās un tautas mūzikas nominācijās. Konkursa žūrija izvērtēja audzēkņu iesūtītos videoierakstus. 

Nominācijā „Instrumentālā jaunrade” mūsu skolas audzēknēm
Milanai Kačanovskai (flauta) – 1. vieta (skolotāja Olga Ridezvska, koncertmeistare Zita Tišutina)

     

Annai Gabrielai Kuzmovai (flauta)– 1. vieta (skolotāja Olga Ridezvska, koncertmeistare Zita Tišutina) 
Katrīnai Lipskai (flauta) – 2. vieta (skolotāja Olga Ridezvska, koncertmeistare Zita Tišutina)
Vladislavai Skurjatei (vijole) – 2. vieta (skolotāja Jeļena Skurjate, koncertmeistare Aļona Vīndedze)

Elīnai Zvejniecei (vijole) – 1. vieta (skolotāja Jeļena Skurjate, koncertmeistare Aļona Vīndedze)

Agnesei Korņejevai (vijole) – 1. vieta (skolotāja Jeļena Skurjate, koncertmeistare Anna Korņejeva)
Pianistiem Rūdolfam Pusbarniekam un Lindai Popovai2. vietas (skolotāja Aļona Vīndedze)

          


Nominācijā „Skolotājs un audzēknis” 
Flautistei Katrīnai Lipskai un viņas skolotājai Olgai Ridzevskai2. vieta


Komponists Staņislavs Moņuško (Stanisław Moniuszko, 1819–1872), kuram 2019. gadā Polijā tika svinēts 200. jubilejas gads, bija ne tikai komponists, bet arī diriģents un pedagogs, pirmās poļu nacionālās operas „Halka” autors. 
Starptautiskais St. Moņuško vārdā nosauktais festivāls – konkurss tika organizēts arī decembra mēnesī ar līdzīgiem nosacījumiem, kā konkursam Lidā, iesūtot videoierakstus. Konkursa nolikumā bija paredzēts atskaņot divus skaņdarbus, un vienam no tiem, noteikti jābūt kādam no Lietuvas, Baltkrievijas vai Polijas komponistu gara darbiem. 
Jāatzīmē, ka Milanai un Annai ļoti īsā laikā izdevās iemācīties jaunu konkursa programmu un brīnišķā tandēmā ar skolotāju Olgu un vecāku atbalstu, pārliecinātas par kopīgā darba rezultātu, iesūtīja konkursa žūrijai videoierakstus. Apsveicami!

Milanai Kačanovskai (flauta)– 2. vieta (skolotāja Olga Ridezvska) 
Annai Gabrielai Kuzmovai (flauta)– 2. vieta (skolotāja Olga Ridezvska)

Liels paldies skolotājiem, audzēkņiem un koncertmeistariem par uzdrīkstēšanos un drosmi! Īpaša pateicība operatoram Jāzepam Brencim!

A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka