Vijoļspēles audzēkņu veiksmīgs sniegums II Latgales vijolnieku konkursā
08.02 2019

Vijoļspēles audzēkņu veiksmīgs sniegums II Latgales vijolnieku konkursā

Ludzas Mūzikas pamatskola jau otro gadu aicina jaunos vijolniekus uz II  Latgales reģiona vijolnieku konkursu. Skolas direktore savā uzrunā izteica vēlmi šī konkursa tradīcijas turpināt, lai sekmētu Latgales mūzikas skolu vijoļspēles audzēkņu profesionālo izaugsmi, uzstāšanās pieredzi un prasmi.


Visus konkursa dalībniekus, skolotājus un koncertmeistarus priecēja rūpīgi sagādātās piemiņas veltes, un īpašs  pārsteigums jaunajiem vijolniekiem bija gaumīgi noformētas, ierāmētas foto bildes ar Ludzas pamatskolas logo fonu.


Mūsu skolu pārstāvēja II  vecuma grupā  4. kl. audzēkne Agnese Korņejeva ( kcm. Anna Korņejeva) - 2. vieta
III vecuma grupā 9. kl. audzēkne Marta Urtāne ( kcm Aļona Vīndedze) - 2. vieta


Meiteņu skolotāja ir Jeļena Skurjate, kura nemitīgi meklē iespējas savu audzēkņu spēles pilnveidei un muzikālai attīstībai. Paldies!


 

              Skolotāja Anna Korņejeva