Vecāku līdzfinansējuma atlaides no 01.12.2021.
08.12 2021

Vecāku līdzfinansējuma atlaides no 01.12.2021.

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola informē, ka no š. g. 1.decembra vecāku līdzfinansējuma atlaides tiek piemērotas gan Jēkabpils pilsētā, gan Jēkabpils novadā deklarētajiem mūzikas skolas audzēkņiem.

Lai saņemtu vecāku līdzfinansējuma atlaidi jau par decembra mēnesi, lūdzu, iesniegt dokumentus atlaides piemērošanai līdz 28.decembrim.

Atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma vai līdzfinansējuma samazinājums stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki izglītības iestādei iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.

 

 No vecāku līdzfinansējuma atbrīvo šādas personas:

- bez vecāku gādības palikušos bērnus (bāreņus);

- trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novadā;

- daudzbērnu ģimenes bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novadā (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”); 

- ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības ilgāk par divām kalendārām nedēļām mēnesī un ir iesniedzis rakstisku iesniegumu un ārsta izziņu  par attiecīgo laika posmu.

- vecāku līdzfinansējums tiek samazināts par 50%, ja divi Jēkabpils novadā deklarētie bērni no ģimenes apmeklē izglītības iestādi (piemēro katrai izglītības programmai).

- audzēkņus, kuri deklarēti Jēkabpils novadā, izglītības iestādē vienlaicīgi apgūst divas vai vairāk profesionālās ievirzes izglītības programmas – 50% apmērā (piemēro katrai izglītības programmai);

- audzēkņus, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas ne mazāk kā divos valsts vai starptautiska mēroga konkursos iepriekšējā mācību gadā - 100% apmērā.

 

Iesniegumu var iesniegt:

- mūzikas skolā klātienē skolas lietvedei vai

- parakstītu ar elektronisko parakstu - nosūtīt uz skolas e-pastu jekmuzskola@inbox.lv

 JA VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA ATLAIDE JAU TIEK PIEMĒROTA, DOKUMENTUS IESNIEGT NAV NEPIECIEŠAMS!

 

Iesniegumu veidlapas:

50 % apmērā (brāļi, māsas);

100 % apmērā - daudzbērnu ģimenes (uzrādot 3+ ģimenes karti);

100 % apmērā - trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (iesniegumam jāpievieno Sociālā dienesta izziņas kopija).

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvanīt pa tālr. 65233507

 

Ar Jēkabpils novada domes lēmumu Nr.506  Par līdzfinansējumu Jēkabpils novada profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv un mūzikas skolas mājaslapā sadaļā Vecākiem/Maksas pakalpojumu cenrādis.