Lai skan!
22.11 2021

Lai skan!

Lai skan!
7. novembrī Kazahstānā attālināti notika VIII Starptautiskais konkurss
Astana grand prix. Konkurss tika rīkots dažādos žanros un kategorijās.
7.kora klases audzēkne Līna Gogule šajā konkursā piedalījās akadēmiskās
dziedāšanas kategorijā, izpildot mūsu novadnieka, komponista Arvīda
Žilinska dziesmu “Stāsti, māt, pasaku!” Esmu ļoti priecīga par Līnas
sniegumu, ko novērtēja arī žūrija un rezultātā audzēkne ieguva
1.pakāpes laureāta diplomu.
Konkursā piedalījās dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas,
Uzbekistānas, Krievijas, Bulgārijas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas un
Kazahstānas.
Vēlos teikt paldies Līnai par neatlaidīgo un centīgo darbu, kcm. Ligitai
Tuntulei par profesionālo sniegumu un ieteikumiem priekšnesuma
sagatavošanā, Līnas vecākiem par atsaucību un atbalstu!
Lai skan! Vēlu veiksmi arī turpmākajos konkursos!

Dziedāšanas skolotāja Agnese Levinska