Klavierspēles skolotājas ANTRAS KORŅEJEVAS laiks – piepildīts, skanīgs, krāsains un laimīgs
13.07 2019

Klavierspēles skolotājas ANTRAS KORŅEJEVAS laiks – piepildīts, skanīgs, krāsains un laimīgs

Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu, ir liela vēlme atgriezties pie kāda zīmīga notikuma. Maija vidū kā krāšņu un smaržīgu ziedu klēpi savā 60. dzīves jubilejā Antra Korņejeva visiem dāvāja koncertu ar epigrāfu Skaņām piepildīts laiks.

Tas bija brīnišķīgs un aizkustinošs svētku vakars Antras ģimenei, mūzikas skolas audzēkņiem, absolventiem un viņu vecākiem, kolēģiem un visiem, ar kuriem saistīta jubilāres radošā darbība, arī interesentiem un laikabiedriem.

Jubilejas koncerta pirmā daļa bija veltīta klaviermūzikai. Skolotāja Antra mūzikas skolā strādā jau vairāk kā 40 gadu, mūzikas skolu absolvējuši daudzi viņas klavierspēles klases audzēkņi, vairāki no viņiem izvēlējušies turpināt profesionālo muzikālo izglītību (Maija Kondrāte, Dace Kristopaite, Aleksandra Pivovarova, Vita Stalidzāne, Olga Zaiceva, Irina Kaļeņika). Šo gadu gaitā audzēkņi parādījuši augstus sasniegumus un guvuši atzinību reģiona un valsts līmeņa konkursos (Vita Stalidzāne, Roberts Dombrovskis, Olga Ivanova, Jevgēnijs Ideļkins, Dace Vītola, Kristīne Magdalenoka, Alla Dmitrijeva).

Antras Korņejevas klavierklase Arvīda  Žilinska mūzikas skolā ir kā rūpīgi kopts un veidots rožu dārzs, kas viskrāšņāk uzziedējis tieši šobrīd. Šogad lielākā daļa klases audzēkņu piedalījušies dažāda mēroga konkursos gan solo, gan ansambļu kategorijās un guvuši 16 godalgotas vietas un vairākas atzinības: Milana Černova, Elza Eglīte, Alise Zvejniece, Evelīna Podniece, Samanta Kuročkina, Kristiāna Podniece, Daniela Grugule. Izteiksmīgs, spilgts un pārliecinošs bija viņu sniegums arī koncertā.  Klausītājus īpaši sajūsmināja spēlēšana 4-rocīgi un 8-rocīgi. Kā atzīst pati skolotāja: “Strādāt ar klavieru duetiem ir ļoti interesanti, jo jābūt mazliet psihologam, lai divus reizēm ļoti dažādus bērnus saliedētu vienā kopējā ansamblī."


 

Koncerta otrajā daļā skanēja kora dziesmas.  Antra Korņejeva jau no pirmajiem darba gadiem strādājusi kā koncertmeistare. Visu šo laiku spēlējusi pavadījumus Jēkabpils reģiona skolēnu un pieaugušo koriem koncertos, skatēs un finālskatēs Rīgā, arī kopkoriem mēģinājumos un dziesmusvētkos.

Atmiņā Antrai iespiedušās dažādas spilgtas epizodes. Piemēram, pirmoreiz izjustā filmēšanas atmosfēra televīzijas konkursā Ko tu proti? kopā ar mūzikas skolas zēnu ansambli, kuru vadīja Mārīte Skudra.  Tad vēl Mūzikas dienas, kad tika pabūts Jēkabpils rajona skolās, no kurām daudzas šobrīd vairs nepastāv, un komponista Arvīda Žilinska kompliments par lieliskajām koncertmeistara prasmēm. Arī Dziesmusvētku finālskate Rīgā Latvijas Universitātes aulā, kad ģimnāzijas kora mēģinājums pašaizliedzīgā diriģenta Tālivalda Kasparsona vadībā ieilga līdz vēlai naktij. Un, protams, koncertbraucieni, arī ārpus Latvijas, ar diriģenta Jāņa Grigaļa vadīto Jēkabpils skolotāju kori un neaizmirstamā piedalīšanās Pasaules koru olimpiādē ar kori Atvasara un diriģenti Skaidrīti Pugaču.

Šobrīd Antra Korņejeva ir koncertmeistare koriem Atvasara, Unda, Ritums, Sēlpils. Koncertā sirsnīgas un saviļņojošas emocijas raisīja šo koru izpildītās dziesmas, jo kāda bija kā lapa no Antras atmiņu albuma, cita – sveiciens saviem mīļajiem zālē, vēl cita - par skaisto dabu, mīlestību uz mūsu zemi un, protams, mūziku.


 

Skolotājas paveiktais darbs ir ievērojams, 2017.gadā tas tika novērtēts ar Kultūras ministrijas apbalvojumu. Arī koncerta noslēgumā Antra saņēma daudz labu vārdu, vēlējumu un pateicību. 

Esam lepni, ka Antra Korņejeva ir tieši mūsu vidū. Viņai piemīt milzīgas darbaspējas un augsta atbildības sajūta, viņa ir lieliska kolēģe – iedvesmotāja, paraugs un padomdevējs. Skolotāja, kurai vienmēr ir jaunas ieceres, idejas, nebeidzami radoši meklējumi un lieliski panākumi. Un jebkas, kam viņa pievēršas, tiešām zied un plaukst visās jomās un nozīmēs – gan pedagoģiskajā, gan koncertmeistara darbā, gan viņas izveidotajā miera oāzē vasarnīcā. 


Vēlreiz sveicam Antru Korņejevu šajā jubilejas gadā! 

Lai turpinās laiks, kas tik bagāts un piepildīts ar daudzām laimītēm!
 

Klavieru nodaļas vadītāja Ligita Tuntule