Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola aicina apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli
12.08 2019

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola aicina apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli

  •  Flautas spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle

  • Vijoles spēle, Čella spēle

  • Kora klase

  • Klavierspēle, Akordeona spēle

  • Sitaminstrumentu spēle

  • Sagatavošanas klase (no 6 gadiem)

Noklausīšanās 2019.gada 23. augustā no plkst. 17.00 – 19.00 Brīvības ielā 198, Skolas kamerzālē.

Līdzi jāņem dziesma!

Iesniegumam (iespēja aizpildīt uz vietas) jāpievieno dzimšanas apliecības kopija un ģimenes terapeita medicīniskā izziņa.