09.04 2021

"...Un tie, Kas prot lasīt notis, Var izdziedāt dziesmu"

Līnai Gogulei ir 12 gadi. Viņa mācās Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 6.kora klasē. Līnai ļoti patīk dziedāt. Ārpus mācībām, viņa dejo hip hop dejas, spēlē ģitāru, zīmē un nodarbojas ar dažādām sportiskajām aktivitātēm.
Lai arī aprīļa mēnesis ir tikko iesācies, Līna ir piedalījusies divos starptautiskajos online konkursos.
Lieldienu brīvdienās norisinājās Starptautiskais jauno vokālistu konkurss Uzstaro 2021. Konkursu rīkoja biedrība „Talsu tonis”. Konkursa mērķis - atklāt jaunus, talantīgus bērnus un jauniešus, veicināt viņu radošo pašizpausmi dziedot, rosināt jauno dziedātāju un pedagogu jaunu pieredzi konkursā piedaloties attālināti, motivēt jaunos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā AKADĒMISKAJĀ un MŪSDIENU ESTRĀDES žanrā dziedot brīvas izvēles dziesmas.
Līna startēja akadēmiskās mūzikas žanrā. Rezultātā – savā vecuma grupā iegūta 2. vieta. 
Konkursā piedalījās 211 dalībnieki. Konkursa žūrija – komponists, producents, dzejnieks Guntars Račs, Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste Dana Bramane, Ventspils mūzikas vidusskolas vokālās nodaļas vadītājs Gatis Poriņš un dziedātāja, diriģente Laura Leontjeva.

7. aprīlī noslēdzās Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss World of classics Kazahstānā. Konkurss tika veltīts komponista Antonīna Dvoržaka 180. gadadienai. 
Konkurss tika rīkots dažādās kategorijās – ērģeļspēle, klavierspēle, pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, akadēmiskais vokāls, instrumentālie ansambļi, orķestri.
Līna Gogule startēja akadēmiskā vokāla žanrā. Konkursa žūrija novērtēja Līnas skanīgo balsi, izlīdzināto dziedājumu, muzikalitāti un izvēlēto programmu. Savā vecuma grupā mūsu skolas audzēkne ieguva augstāko novērtējumu – Grand prix
Konkursā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Uzbekijas, Serbijas, Polijas un Baltkrievijas. 
Lepojamies!
Vēlos pateikt paldies Līnai par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par atbalstu, gatavojoties konkursam. Īpašs paldies mūsu koncertmeistarei Ligitai Tuntulei!

Līnas dziedāšanas skolotāja Agnese Levinska