Akordeona spēle nodaļa

1958.gadā Jēkabpils BMS tika atvērta tautas instrumentu nodaļas akordeona klase. Pirmais pedagogs bija I. Grīnbergs (strādāja no 1958.g. – 1962.g.).

 Vēlāk strādāja sekojoši pedagogi: J. Stošs, L. Demakova, K. Kasparsons, M. Kalniņš, I. Rozalinskis, V. Rimša, V. Ogste, I. Stefaņenko, I. Plendišķe, J. Sologubova, A. Matvejeva, A. Turoks, E. Kursiša, Zane Ludborža (2004.sept. – 2009.aug.), Iveta Bērziņa (2012. janv.  – 2013. maijs, tagad Kokneses Mūzikas skolas direktore) A. Loginovs (no 1967.aug. – 2014.nov.).

 Pašlaik strādā Silvija Strade (no 1978.g.), Almaz Shagapov (no 2015.g.).

 Šajos gados akordeona klasi beiguši 213 audzēkņi. Patreiz akordeona spēli apgūst 16 audzēkņi.

Pēc skolas beigšanas izglītības ceļu mūzikā turpināja: B. Djačenko, A. Matvejeva, G. Kandaurova, J. Apinis, T. Pusbarnieks, Dž. Mustafins, O. Šešņova, S. Upeniece, I. Protaseviča, I. Ieviņa, A. Brālīte, I. Šveha (Januševska –mūzikas skolotāja PII Auseklītis), P. Veļikijs, I. Āboliņa (mūziķe, grupa Lauku muzikanti), A. Ezera (Grudinska - kora klases skolotāja mūsu skolā ), L. Auzāne, A. Dudkeviča (mūzikas skolotāja).

Ļoti nozīmīgs gads skolas vēsturē ir 2002.gads, kad skola pāriet uz profesionālās ievirzes izglītības programmas realizāciju un tiek piešķirts komponista Arvīda Žilinska vārds. 2002./2003.m.g. skola tika akreditēta.

No 2003./2004. m. g. akordeona spēlei ir 6 gadu apmācības laiks. 2006./2007.gadā skola tika akreditēta jau otro reizi. Akreditācijas komisija ļoti atzinīgi novērtēja skolas kolektīva darbu un akreditēja skolu uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Kārtējā akreditācijā 2012./2013.m.g. skolu akreditēja uz 6 gadiem.

 Akordeona spēles audzēkņi piedalās skolas, pilsētas, novadu rīkotajos koncertos un pasākumos.

Mūsu skolas audzēkņi vasarās piedalījušies akordeonistu izglītojošās nometnēs, organizēti sadraudzības koncerti ar Z. Ludboržas mūzikas skolu Rēzeknē, ar Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestri un Ugāles MMS mācību orķestri.

Akordeona spēles audzēkņi ar labiem rezultātiem piedalījušies dažādos konkursos. Jāatzīmē pēdējo gadu sasniegumi:

2002./ 2003.m.g.- akordeona spēles audzēkne Anastasija Dudkeviča (ped. A. Loginovs ) ieguva II vietu konkursā`” Naujene 2003”.

 Skolas akordeonistu orķestris (ped. A. Loginovs) Daugavpils reģiona MS akordeonistu ansambļu un orķestru festivālā – konkursā ieguva III vietu.

2003./ 2004.m.g. - III Starptautiskajā MS akordeonistu – solistu konkursā               „ Naujene 2004” 1.klašu grupā III vietu ieguva Andris Zeps  (ped. A. Loginovs).

Daugavpils reģiona MS akordeonistu – solistu konkursā piedalījās audzēknes -  S. Tanajeva, A. Dudkeviča (ped. A. Loginovs), I. Žigure (ped. S. Strade).

2004./2005.m. g. – akordeonistu orķestris (vad. Z. Ludborža) piedalījās atlasē VIII Starptautiskajam akordeonistu festivālam.

2005./2006.m.g. – Daugavpils reģiona MS akordeonistu – solistu konkursā 1.kl. grupā III vietu ieguva M. Ozoliņš (ped. Z. Ludborža), 3.kl. grupā III vietu ieguva A. Zeps (ped. A. Loginovs).

Akordeonistu orķestris (vad. Z. Ludborža) ieguva rezultātu very good IV Eiropas akordeonistu orķestru konkursā Prāgā.

 2006./2007.m.g. – Latvijas MS izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu ansambļu (dueti/trio) valsts konkursa II kārtā akordeonistu trio (ped. Z. Ludborža) ieguva 3.vietu un tika izvirzīti uz konkursa III kārtu, kur ieguva 18,25 punktus. 

Daugavpils reģiona MS akordeonistu ansambļu un orķestru festivālā – konkursā orķestris ieguva 1. vietu, trio – 3.vietu (ped. Z. Ludborža).

 2007./2008.m.g. -  Starptautiskajā akordeonistu konkursā Pērnavā (Igaunija) trio (ped. Z. Ludborža) ieguva 2. vietu.

VI Daugavpils reģiona MS akordeonistu – solistu konkursā „Daugavpils 2008” 5.klašu grupā Andris Zeps (ped. A. Loginovs) ieguva III vietu.

2008./2009.m.g. - Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa un Valsts konkursa – festivāla II kārta Daugavpilī, kur konkursā III vietu ieguva 6.kl. audzēkne A. Lazareva (ped. Z. Ludborža), bet konkursā – festivālā  III vietu ieguva 6.kl. audzēknis A. Zeps (ped. A. Loginovs).

2010./2011.m.g. -  Daugavpils reģiona MS akordeonistu – solistu konkursā III vietu ieguva R. Vārna (ped. S. Strade).

2011./2012.m.g. - skolas akordeonistu orķestris (vad. I. Bērziņa) kopā ar Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestri un Ugāles MMS mācību orķestri  piedalījās Rīgas pilsētas Akordeona dienās.

 2012./2013.m.g. - Latgales reģiona MS akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā piedalījās skolas akordeonistu orķestris (vad. I. Bērziņa).

2013./2014. m. g. -  Daugavpilī notika Latgales reģiona MS akordeonistu – solistu konkurss, kur III vietu ieguva 1.kl. audzēkne Megija Meļņika (ped. S. Strade).

2015./2016. m. g. - Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārtā Daugavpilī piedalījās D. Grišukevičs, J. Kupcova (ped. S. Strade).

2016./2017. m. g.  - Daugavpilī notika Latgales reģiona MS akordeonistu ansambļu un orķestru konkurss ”Daugavpils 2017”, kur III vietu ieguva akordeonistu ansamblis - J.Kupcova, I. Volkova, M.Plūme, R. Vārna (ped. A.Shagapovs).